Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristölle kunniamaininta Paras luontoteko -kilpailussa

Suomen IUCN-komitea, jossa on mukana ministeriöitä, ympäristöalan asiantuntijaorganisaatioita ja luonnonsuojelujärjestöjä, valitsee joka toinen vuosi parhaan luontoteon. Paras luontoteko -kilpailun tarkoituksena on löytää kekseliäitä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tukevat luonnon köyhtymisen pysäyttämistä.

Tällä kertaa etsittiin hyviä esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista. Luontopohjaiset ratkaisut ovat luontoon perustuvia rakenteita tai käytäntöjä, joiden avulla voidaan samalla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ihmisten hyvinvointia. Ne ovat luontoon tukeutuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä.

Paras luontoteko edistää luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi:

  • Lisäämällä luonnon monimuotoisuuden arvostusta ja tunnettuutta.
  • Parantamalla luonnon monimuotoisuutta konkreettisin suojeluteoin.
  • Edistämällä luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
  • Keksimällä luonnosta inspiroituneita ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin.

Paras luontoteko voi olla esimerkiksi käytännön luonnonsuojelutyötä, viestintää, ympäristökasvatusta, tutkimusta tai yritystoimintaa. Se on yksittäinen teko tai hanke, joka on saatu päätökseen vuosina 2019–2020. Se voi olla konkreettinen tai virtuaalinen teko tai näiden yhdistelmä.

Kunniamaininta Kokkolan konkreettiselle luontopohjaiselle ratkaisulle

Kokkolan kaupungin kaupunkiympäristö sai kilpailun kunniamaininnan Kirkkolehdon kunnostushankkeella. Kaupunkiympäristö on loistavassa seurassa, sillä kilpailun voittajaksi valittiin Ylen Pelasta pörriäinen -kampanja. Kunniamaininnan perusteluissa kerrotaan, että kunnostaminen oli konkreettinen työ, joka yhdisti hyödyt luonnon monimuotoisuudelle ja vesien suojelulle, hulevesien hallinnalle sekä luonnon virkistyskäytölle ja oli näin oiva esimerkki luontopohjaisesta ratkaisusta. Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen korostaa sitä, kuinka tärkeää on kuntien merkitys Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

”Kirkkolehdon monimuotokosteikon tavoitteena on toimia Suntia valuma-alueelta syntyvän kiintoaineen puhdistajana samalla huomioiden luonnon monimuotoisuuden; kalaston, linnuston ja hyönteiset sekä kasvillisuuden. Kohde itsessään toimii samalla myös virkistysalueena ja opetuskohteena. Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen oli yksi Kokkola 400 -juhlavuoden tekoja. Kokkolan kaupunki kiittää lämpimästi kunniamaininnasta”, sanoo kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Lue lisää