Hyppää sisältöön

Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen muodostaminen vahvistui

Keski-Pohjanmaan kaupunkien ja kuntien muodostama työllisyysalue on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä 22.2.2024. Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä esitti, että Toholampi liitetään kuuluvaksi Keski-Pohjanmaan työllisyysalueeseen. Valtioneuvosto vahvisti esityksen ja samalla kaikki Suomen tulevat työllisyysalueet ovat nyt selvillä. Pohjanmaan ELY-keskusalueelle muodostuu kolme työllisyysaluetta; Keski-Pohjanmaan työllisyysalue, Pietarsaaren seudun työllisyysalue ja Pohjanmaan työllisyysalue, lisäksi Kristiinankaupunki suuntautuu Suupohjan työllisyysalueeseen.

Valtioneuvoston päätöksentekomenettely oli Keski-Pohjanmaan osalta tarpeen, koska kaikki alueen kunnat eivät hyväksyneet sopimusta työvoimapalvelujen järjestämisestä sellaisenaan, vaan esittivät siihen omia lisäyksiään. Työ- ja elinkeinoministeriö kuuli kuntia ennen päätösesitystä ja totesi päätösesityksessään, että osassa alueen kunnista hyväksytty yhteistoimintasopimus täyttää lain vaatimukset ja sopii sellaisenaan Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen yhteistoiminnan pohjaksi. Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin kuntien vaatimukset eivät työ- ja elinkeinoministeriön mukaan olleet tarpeellisia lisäyksiä Halsuan, Kannuksen, Kokkolan, Perhon ja Vetelin aiemmin hyväksymään yhteistoimintasopimukseen.

Kokkolan kaupunki toimii Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana ja perustettava työllisyyslautakunta tulee vastaamaan palvelujen ja muiden toimenpiteiden

  1. yhdenvertaisesta saatavuudesta
  2. tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
  3. tuottamistavasta
  4. tuottamisen valvonnasta
  5. viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

Nyt vahvistetun yhteistoimintasopimuksen mukaan työllisyyslautakuntaan tulee 5 jäsentä Kokkolan kaupungin luottamushenkilöistä sekä yksi edustaja kustakin Keski-Pohjanmaan seitsemästä kunnasta. Kunnat voivat valita edustajansa työllisyyslautakuntaan valtuustokaudeksi.

Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta henkilöstö jakaantuu eri työllisyysalueille

Pohjanmaan ELY-keskusalueella päästään nyt etenemään työllisyysalueen valmistelussa ja kuntien yhteistoimintaelimet voidaan perustaa kuntien hallintosääntömuutoksilla. Kokkolan kaupungin työllisyyspäällikkö Sanna-Mari Levijoki on huojentunut, että työllisyysalue sai vahvistuksen: ”Valmisteluun tulee nyt uutta vauhtia, kun saamme pian selville Keski-Pohjanmaan työllisyysalueelle valtiolta siirtyvän henkilöstön määrän ja voimme suunnitella uutta organisaatiota sen perusteella. Henkilöstö siirtyy valtiolta kunnalle liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. Valmistelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien kuntien kanssa, että alueen hyvät käytännöt tulevat huomioiduksi valmistelussa.”

TE-palvelut siirtyvät lopullisesti kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Työllisyyspäällikkö Levijoki painottaa: ”Olemme yhdessä luomassa täysin uutta mallia, jonka toteutumisessa kaikilla toimijoilla on tärkeä ja merkittävä rooli. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta vaan ennen kaikkea alueen elinvoiman vahvistamisesta, kun kunnat saavat lisää työkaluja, joiden avulla edistää työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua.”