Hyppää sisältöön

KOHASU-pilotti tuo harrastuksia kouluun

Kokkolan kaupunki on mukana harrastamisen Suomen mallin pilotoinnissa kevätlukukaudella 2021. KOHASU (Kokkolan Harrastamisen Suomen malli) tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan harrastukseen kaikille peruskoulun oppilaille.

Helmikuun aikana käynnistyvä harrastustoiminta toteutuu pilottivaiheessa koronarajoitusten vuoksi koulukohtaisena. Harrastustoimintaa koordinoi ja ohjaa kolme ohjaajaa, jotka pitivät tiiviisti yhteyttä omiin vastuukouluihinsa. Lisäksi toimintaa tarjoaa Kokkolassa noin 30 seuraa, järjestöä, yritystä tai muuta harrastetoimijaa.

KOHASUn tavoitteena on tarjota jokaiselle peruskouluikäiselle mahdollisuus harrastukseen koulun tiloissa tai koulun välittömässä läheisyydessä ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastuksia on mahdollista toteuttaa myös koulupäivän aikana, esimerkiksi välituntitoimintana. Pilottivaiheen aikana järjestettävät harrastukset pohjautuvat lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Mukana on jo nyt laaja kirjo niin liikuntaa, sirkusta kuin erilaisia kädentaitoja. Kuvataiteen ja kädentaitojen tunnit ovat olleet niin suosittuja, että niihin etsitään parhaillaan lisää ohjaajia. Myös parkour on ollut ilmiselvä lasten suosikki.

Toiveita selvitettiin viime syksynä kyselyssä, jossa oppilailla oli mahdollisuus valita mieluisimmat harrastukset 76 harrastuksen listasta. Kokkolasta kyselyyn vastasi yhteensä 21 peruskoulua, joiden tuloksista on tulkittavissa sekä koulukohtaiset että asuinalue- ja kaupunkikohtaiset toiveet lasten ja nuorten harrastuksille. Eri kouluilla tarjolla on erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että koronarajoitusten salliessa toimintaan voisi osallistua halutessaan useammassakin paikassa. Ryhmästä riippuen toiminnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä ohjaajia. Paraikaa rekrytoidaan myös ruotsinkielistä harrasteohjaajaa, jonka vastuualueena tulevat olemaan ruotsinkieliset koulut.

Harrastamisen Suomen mallista on tavoitteena juurruttaa pysyvä toimintatapa kuntiin, vaikka aluksi toiminta rahoitetaankin vuosittaisella valtionavustuksella. Kokkola hakee rahoitusta myös syksyllä 2021 alkavaan harrastustoimintaan, jolloin pilottivaiheen aikana saatuja kokemuksia pystytään hyödyntämään toiminnan kehittämisessä.

KOHASU-toiminnasta tiedotetaan Wilma-viestein. Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu pääosin sähköisellä lomakkeella, joissakin tapauksissa suoraan koulun henkilökunnalle tai suoraan toimijalle. Tarkempia tietoja yksittäisten ryhmien kokoontumisesta ja aikatauluista saa koululta tai harrasteohjaajilta.