Hyppää sisältöön

Koivuhaan koulun sisäilmaseurantaryhmä 16.12.

Koivuhaan koulun sisäilmaseurantaryhmä kokoontui joulukuussa tilannekatsaukseen. Koulutyö käynnistyi perusteellisen korjaustyön jälkeen syyslukukauden 2021 alussa, jolloin kaikki luokat palasivat väistötiloista Koivuhakaan.

Sisäilmakyselyn tulokset lupaavia

Sisäilman koettua laatua seurattiin suunnitellusti oppilaille suunnatulla sisäilmakyselyllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely on työväline koulujen sisäilmaongelmien hallintaan Suomessa. Kysely antaa valtakunnallisesti koulujen välistä vertailukelpoista tietoa oppilaiden kokemasta sisäympäristön laadusta ja tyytyväisyydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla. Kyselyyn vastasi joulukuussa 84 % Koivuhaan koulun oppilaista.

Vastausten perusteella Koivuhaan koulun tilanne on parantunut merkittävästi. Olosuhdehaittoja (kuumuus, tunkkainen tai huono ilma, pölyisyys, haju, melu) koettiin tavanomaista vähemmän. Myös tiloissa koetut oireet (hengitystie-, iho- ja silmäoireet) olivat alle suomalaisten koulujen keskiarvon. Siisteyden ja pölyttömyyden koettiin olevan vertailuaineistoa paremmalla tasolla. Vastaajista 85 % mielestä koulussa on helppo ja raikas hengittää. Oppilaiden huoli koulun sisäilman laadusta (1 %) oli poistunut lähes kokonaan.

Tehtyjen korjausten aikana kiinnitettiin erityistä huomiota pintamateriaalien valintaan. Pintojen siivottavuus on myös puhtauspalvelujen henkilöstön arvion mukaan erinomainen, mikä parantaa osaltaan sisäilman laatua.

Tilojen viimeistelytöitä tehdään suunnitellusti vielä ensi vuoden puolella. Työt ajoitetaan koulun loma-aikoihin.

Koivuhaan koulun sisäilmaseurantaryhmä kokoontuu tilannekatsaukseen seuraavan kerran maaliskuussa 2022.