Hyppää sisältöön

Kokkola haluaa auttaa yhdessä

Kokkolan kaupunki on varautunut järjestämään palveluja Ukrainan sotaa paenneille ja tilapäistä suojelua tarvitseville. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila on perustanut maaliskuussa alueellisen maahantulon koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on selvittää valmiudet tarjota palveluja niitä tarvitseville, sekä varmistaa ajankohtaisen tilannekuvan jakamisen eri toimijoiden kesken. Yhteinen tilannekuva korostuu nopeasti muuttuvassa tilanteessa, jossa toimintaa koordinoidaan niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

SPR:n vastaanottokeskuksen toiminnan käynnistyttyä kaupunki on varautunut tarjoamaan varhaiskasvatusta ja opetusta niitä tarvitseville. Perusopetusikäiset oppilaat osallistuvat aluksi valmistavaan opetukseen, jossa he tutustuvat suomalaiseen oppimisympäristöön ja saavat muun muassa suomen kielen opetusta. Myös toisen asteen oppivelvollisuusikäisiä tuetaan tarvittaessa valmentavalla koulutuksella.

Kokkolan seudun opisto valmistelee Ukrainan sotaa paenneille suunnattuja kielikursseja. Mahdollisuuksien mukaan voidaan hyödyntää myös muiden toimijoiden tarjoamia kielikursseja, joista saa lisätietoja Welcome Officen kautta.

Myös yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa on tiivistetty. Kaupungin verkkosivuille on koottu ajankohtaista tietoa ukrainalaisten auttamisesta Kokkolassa sekä vastauksia usein toistuviin kysymyksiin.

”Olemme hyvin iloisia SPR:n vastaanottokeskuksen jouhevasta käynnistymisestä. Toimijaverkosto on tarttunut joustavasti vastaan tuleviin haasteisiin. Olemme yhdessä luoneet tapoja, joilla vastaamme nopeasti tämänhetkiseen tilanteeseen. Yhteistyö on sujunut hienosti, olipa kyse sitten tilaratkaisuista tai palveluista. Myös vapaaehtoistyön merkitys kokonaisuudessa on suuri”, toteaa Mattila.

Mattila iloitsee erityisesti kaupunkilaisten auttamishalusta. ”Meille on tullut todella paljon avuntarjouksia ja yhteydenottoja. On sydäntälämmittävää nähdä, miten kokkolalaisten yhteisöllisyys on herännyt näinä haastavina aikoina. ” Stina Mattila avaa lauantaina 23.4. klo 11 torilla järjestettävän ”Tavataan torilla – autetaan yhdessä” -tapahtuman.

”Kannustan lämpimästi kaikkia kaupunkilaisia toivottamaan Ukrainan sotaa paenneet tervetulleeksi Kokkolaan. Lauantain toritapahtumassa on mahdollisuus kuulla lisää muun muassa järjestöjen vapaaehtoistyöstä ja keinoista auttaa niin sotaa paenneita kuin muitakin apua tarvitsevia”, rohkaisee Stina Mattila.

Voit lahjoittaa kalusteita tai muita kodin tarvikkeita vastaanottokeskuksen asiakkaille

Vastaanottokeskuksen asunnoissa on perusvarustus. Kokkolalaiset voivat lahjoittaa kalusteita tai muita kodin tarvikkeita asukkaille ottamalla yhteyttä vastaanottokeskukseen tekstiviestillä puh. 040 610 1669.

  • Yhteydenotot tulee tehdä viestillä, jotta vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön on helpompi palata asiaan ja sopia yksityiskohdista.
  • Varauduthan odottamaan yhteydenottoa muutaman päivän ajan. Vastaanottokeskus priorisoi viranomaisvastuuseen liittyvät majoitusasiat kiireisinä aikoina.