Fortsätt till innehållet

Karleby vill hjälpa tillsammans

Karleby stad har förberett sig på att ordna tjänster åt personer som flytt kriget i Ukraina och behöver tillfälligt skydd. Karlebys stadsdirektör Stina Mattila har i mars tillsatt en grupp för regional koordinering av invandringen. Gruppens uppgift är att reda ut förutsättningarna att erbjuda tjänster åt personer som behöver dem och säkerställa att alla aktörer har tillgång till en aktuell situationsbild. Den gemensamma situationsbilden betonas i denna situation som förändras snabbt och där verksamhet koordineras på såväl riksomfattande som lokalt plan.

I och med att FRK:s flyktingförläggning inlett sin verksamhet har staden förberett sig på att erbjuda tjänster inom småbarnspedagogik, undervisning och det fria bildningsarbetet. Elever i grundskolåldern deltar till en början i förberedande undervisning och bekantar sig där med den finländska lärmiljön och får bland annat undervisning i finska. Också på andra stadiet stöds läropliktiga vid behov med förberedande utbildning.

Karlebynejdens institut förbereder språkkurser som riktas till personer som flytt kriget i Ukraina. I mån av möjlighet kan man också utnyttja språkkurser som andra aktörer erbjuder. Mera info om dessa fås via Welcome Office.

Också samarbetet med olika myndigheter och organisationer har gjorts tätare. På stadens webbplats har man samlat aktuell information om hur man kan hjälpa ukrainare i Karleby och svar på ofta återkommande frågor.

”Vi är mycket glada över att FRK:s flyktingförläggning har kunnat startas smidigt. Nätverket av aktörer har på ett flexibelt sätt tagit sig an utmaningarna. Tillsammans har vi skapat sätt att snabbt reagera på den aktuella situationen. Samarbetet har löpt väl, oberoende av om det har gällt lokaler eller tjänster. Också frivilligarbetet har en stor betydelse i helheten” konstaterar Mattila.

Mattila är särskilt glad över kommuninvånarnas vilja att hjälpa. ”Vi har fått många hjälperbjudanden och kontakter. Det värmer hjärtat att se hur den sociala gemenskapen har väckts under dessa utmanande tider.” Stina Mattila öppnar evenemanget ”Vi träffas på torget och hjälper tillsammans” som ordnas på torget lördagen den 23 april kl.11.

”Jag uppmuntrar alla kommuninvånarna att varmt välkomna dem som flytt kriget i Ukraina till Karleby. Under lördagens evenemang på torget får man höra mera om bland annat organisationernas frivilligarbete och sätt att hjälpa både dem som flytt kriget och andra som behöver hjälp” uppmuntrar Stina Mattila.

Karlebyborna kan donera möbler eller andra husgeråd

Flyktingförläggningens bostäder har grundläggande utrustning. Karlebyborna kan donera möbler eller andra husgeråd genom att ta kontakt med förläggningen per sms, tfn 040 610 1669.

  • Kontakt bör tas genom meddelande för att flyktingförläggningens kontaktperson lättare ska kunna återkomma och komma överens om detaljer.
  • Förbered dig på att vänta på svar i några dagar. Flyktingförläggningen prioriterar inkvarteringsärenden som anknyter till myndighetsansvar under brådskande tider.