Hyppää sisältöön

Kokkola kehittää asemanseutua osana mittavaa Klara-hanketta

Kokkolan kaupunki on käynyt vuosien 2020 -21 aikana useita neuvotteluja Väyläviraston, Senaatti Asema-alueet Oy:n ja VR-yhtymän kanssa vauhdittaakseen asema-alueen kehittämistä. Eri osapuolten näkemykset alueen kehittämistarpeista ovat lähellä toisiaan.

Rautatie ja asema-alueen palvelut ovat keskeinen osa Kokkolan saavutettavuutta ja sujuvia matkaketjuja. Kokkolan asemaa käyttää vuosittain noin 400.000 matkustajaa.

Kokkolan kaupunki pitää asemanseudun kehittämisen kulmakivenä alikulkutunnelin rakentamista. Nykyisen kaupallisen keskustan ja Kosilan alueen yhdistävä alikulku antaa lisää mahdollisuuksia toimintojen kehittymiselle radan molemmin puolin. Väyläviraston kannalta merkittävää on vuonna 2023 valmistuva ratapihan turvalaitemuutos, jonka jälkeen välilaiturille ei enää ole mahdollista kulkea laituripolkua pitkin.

Uusi kevyen liikenteen alikulku luo turvallisen kulkuyhteyden 2. ja 3. –raiteille, joilta matkustajaliikenne pääosin lähtee. Alikulku mahdollistaa kaupunkirakenteen kannalta järkevän saattoliikenteen ja pysäköinnin kehittämisen myös Kosilan puolella. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 14 miljoonaa euroa.

Aiesopimus Väyläviraston kanssa valmisteilla

Kokkolan kaupunki valmistelee aiesopimusta Väyläviraston kanssa helmikuussa 2021 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta. Lisäksi kaupunki neuvottelee rautatieaseman eteläpuoleisen pysäköintialueen sekä rautatieaseman kiinteistön ostosta Senaatti Asema-alueet Oy:n kanssa. Nyt luonnosvaiheessa olevan aiesopimuksen kohteena on Kokkolan asematunnelin ja välilaiturin suunnittelu, rakentaminen, käyttö sekä aseman liityntäpysäköinnin ja saavutettavuuden parantaminen.

Aiesopimuksessa on tarkoitus sopia kustannusjakoperiaatteista. Mikäli hanke etenee, sekä hanke että sen kustannukset määritellään tarkemmin ja sitovammin erillisessä toteuttamissopimuksessa. Tässä vaiheessa Kokkolan kaupunginhallitus tekee päätökset sitoutumisesta hankkeeseen ja aiesopimuksen jatkovalmistelun delegoinnista. Väylävirasto odottaa oman investointiohjelmansa valmistumista (arvioitu aika elokuussa 2021) ennen omaa päätöksentekoaan.

Alikulku ja asemanseudun kehittäminen ovat osa Kokkolan Klara-hanketta, joka tähtää matkaketjujen ja raideliikenteen kehittämiseen sekä kaksoisraiteen rakentamiseen Kokkolan keskustan, Ykspihlajan teollisuusalueen ja sataman välille.