Hyppää sisältöön

Kokkola ottaa vetovastuuta akkukemian innovaatioekosysteemin vahvistamisesta Suomessa

Vetovastuuhankkeet edistävät alueiden välisiä kumppanuuksia teollisuuden digivihreän siirtymän ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyössä.

Kestävä energia, teollisuus, tuotannon ja kuluttamisen mallit ja terveellinen, hyvinvoiva elämä ovat teemoja, jotka yhdistävät Innokaupunkien solmimia ekosysteemisopimuksia.

Vetovastuuhankkeiden ideana on täydentää ja vahvistaa alueiden yhteistä osaamista ja yhteiskehittämistä. Yhteistyö lisää suomalaisen osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä, kun kaupungit ja toimijat kilpailevat ulkomaisista osaajista ja TKI-investoinneista.

Teemoja viedään eteenpäin ekosysteemisopimusten lisäksi ryhmähankkeissa, joista ottavat vetovastuuta TKI-toimijat Lappeenrannassa, Kokkolassa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Mukana on kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

Vetovastuuhankkeet:

 • Akkukemian vetovastuuhanke, Kokkola ja kumppanit
 • Digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkosto, Oulu ja kumppanit
 • Fotoniikan kaupunkiekosysteemi, Joensuu ja kumppanit
 • Green Electrification -kansallisen ekosysteemin johtaminen, Lappeenranta ja kumppanit
 • Sport Suomi, Jyväskylä ja kumppanit
 • Suomalainen osaaminen globaalina suunnannäyttäjänä ja johtavana toteuttajana liikkuvien työkoneiden kaksoissiirtymässä (SIX-PoE), Tampere ja kumppanit

Jokainen vetovastuuhanke yhdistää toimijoita vähintään kolmesta Innokaupungista. Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä kehitettävät teemat perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin ekosysteemisopimuksiin.

”Hankkeet lisäävät osaamiskeskittymien välistä yhteistyötä ja työnjakoa innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Teemoissa korostuvat osaamisen vahvistaminen, ennakointi- ja innovointitoiminta, uusien teknologioiden kehittäminen sekä alueiden välisten ja kansainvälisten kumppanuuksien edistäminen”, kertoo kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Peltonen.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä

Pitkäjänteistä työtä kemian kehittämissä

Kokkola on tehnyt pitkäjänteisestä työtä kemian kehittämisen eteen. Ensiaskeleet otettiin 1990-luvulla, kun kaupunkiin saatiin kemian kaupunkiohjelma. Tätä ovat seuranneet mm. osaamiskeskusohjelma, useat toimintaympäristöön liittyvät investoinnit sekä lukuisat kehittämishankkeet.

”Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen siitä, että Kokkolan vetovastuuhanke etenee. Kaupungin ja suomalaisen akkuteollisuuden näkökulmasta tämä on merkittävä sijoitus alueiden väliseen koordinoituun kehitystyöhön”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

”Kokkola on viime vuosina profiloitunut akkukemian osaamisen kärkipaikaksi. Alueellamme yhdistyvät tutkimus, koulutus, teollisuus ja teollinen infra. Vetovastuuhankkeen saaminen alueelle on tunnustus hyvin tehdystä työstä, ja sen avulla kehitystyötä saadaan vietyä eteenpäin määrätietoisesti”, jatkaa Sandberg.

Akkukemian vetovastuuhanke kohdentuu mukana olevien kaupunkiseutujen teollisen liiketoiminnan ja tutkimuksen vahvuusalueille. Kokkolan vetovastuuhankkeessa ovat mukana Vaasa, Pori, Turku, Lappeenranta, Jyväskylä ja Kuopio.

 

Akkukemian vetovastuuhanke

Akkukemian vetovastuuhanke pohjautuu kansalliseen akkustrategiaan 2025 ja sen kansallisiin visioihin ja tavoitteisiin akkuarvoketjussa, erityisesti akkukemikaalien valmistuksessa. Kansallisen akkustrategian päämääränä on mm. alan osaamisen laajentaminen, kansainvälisen yhteystyön syventäminen, investointeja houkuttelevan toimintaympäristön kehittäminen, alan vastuullisuuden edistäminen, alasta viestiminen sekä rahoituksen kehittäminen. Hankkeessa mukana olevilla toimijoilla on keskeinen rooli akkukemian osaamisen yhteen tuomisessa ja kotimaisen osaamisen kasvun mahdollistamisessa. Tämä avaa mahdollisuuksia laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön ja edistää vientiteollisuutta sekä mahdollistaa uusia investointeja Suomeen ja Suomessa.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet liittyvät

 • akkukemian kärkiosaamisen vahvistamiseen ja kansainvälistämiseen,
 • alueiden yhteisten tutkimuksellisten haasteiden tunnistamiseen,
 • uusien t&k-hankkeiden valmisteluun,
 • yhteisten osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä
 • koulutuspolkujen ja teollisten palvelukonseptien kehittämiseen.

Tehdyillä toimenpiteillä vahvistetaan kaupunkiseutujen osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi konkretisoidaan mukana olevien kaupunkiseutujen ekosysteemisopimuksissa määriteltyjen teemojen toteutumista erityisesti akkukemian ja sitä tukevien aihepiirien osalta ja edistetään resurssien tehokasta käyttöä. Hankkeen konkreettisena tavoitteena 1-2 kansallista yhteishanketta tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi sekä 1-2 potentiaalista EU-konsortiohanketta Horizon Europe-ohjelmiin.

 

Lisätietoja:

Jonne Sandberg
kehitysjohtaja
Kokkolan kaupunki
jonne.sandberg@kokkola.fi
044 7809 093

 

 

Akkukemian vetovastuuhanke