Hyppää sisältöön

Kokkola pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin

Kokkolan vuotuisessa yrityskyselyssä esille nousi kehittämistarpeita kaupungin lupa- ja hankinta-asioissa. Koronavuosi on myös nostanut kaupungin ja yritysten välisen vuorovaikutuksen merkityksen aiempaa voimakkaammin. Tyytyväisiä kyselyyn vastanneet yrittäjät olivat alueen liikenneyhteyksiin, saavutettavuuteen ja yritysneuvontapalveluihin.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg toteaa, että kyselyssä esille nousseita kipukohtia on tunnistettu myös kaupunkiorganisaatiossa. Tulevan valtuustokauden tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kyselyyn vastaajat nostivat päätöksenteon yritysmyönteisyyden, lupaprosessien sujuvoittamisen sekä kaupallisen keskustan elinvoiman turvaamisen.  Yli 80% vastaajista arvioi yritystoimintansa kasvavan tai pysyvän vähintään nykyisellään.

”Valtaosa kyselyn vastaajista edustaa palvelualojen pieniä yrityksiä. Korona on koetellut erityisen rajusti palvelualaa ja kivijalkakauppaa, ja tätä taustaa vasten pidän erittäin merkittävänä signaalina yrittäjien uskoa tulevaisuuteen.”, sanoo Sandberg. Positiivisesta vireestä kertoo myös tuore Elinkeinoelämän Keskusliiton Kuntaranking -tutkimus, jossa Kokkolan alue on yksi merkittävämmistä tulosparannusta tehneistä alueita. Erityisesti arviot elinkeinopolitiikasta ja yritysilmapiiristä ovat kohentuneet entisestään.

Kaupungin lupapalveluissa prosessien sujuvuuden kehittäminen on jo käynnistetty. Kaupunkilupapäällikkö Minna Väisänen kertoo, että verkkosivujen uudistuksen myötä palvelukokonaisuutta ja ohjeita on saatu esille aiempaa paremmin. Tämän vuoden aikana toimintoja kehitetään myös asiakaskyselyn avulla.  Rakennustarkastajien puhelinajat on jo otettu käyttöön. Tulevaisuudessa asiointia pyritään sujuvoittamaan myös ajanvarausjärjestelmän käyttöönottamisella.

”Rakentamiseen liittyvän lainsäädännön jatkuva uudistuminen tuo osaltaan haasteita rakentajille ja suunnittelijoille. Pyrimme nostamaan uusia asioita esille teemoittain infotilaisuuksissa ja tapaamisissa. Valitettavasti käsittelyaikojen lyhentämiseen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäämiseen voidaan vaikuttaa vain resursseja lisäämällä”, toteaa Väisänen.

”Korona-aika on ollut joillakin toimialoilla erittäin haasteellinen. Olemme pyrkineet tehostamaan etenkin pk-yritysten kanssa tehtävää työtä ja auttamaan heitä vaikeassa markkinatilanteessa”, kommentoi KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen. Hän näkee uusia mahdollisuuksia syntyvän myös KOSEKin uusien toimitilojen myötä. ”Muutto kaupungintalolle on tuonut yrityskehittäjämme lähelle kaupungin eri yksiköitä. Näin heillä on entistä parempi mahdollisuus välittää yrittäjien tuntoja viranhaltijoille, ja edesauttaa yhteisen näkemyksen syntymistä.”

 

Yrityskysely lähetettiin maaliskuussa noin 2000 yritykselle, joista kyselyyn vastasi noin 15 % (runsaat 300 vastausta). Valtaosa vastanneista edusti palvelualan toimijoita (mm. tukku- ja vähittäiskauppa, terveys- ja sosiaalipalvelut, majoitus- ja ravitsemistoiminta). Valtaosa (lähes 70 %) vastaajista työskentelee 1-4 hengen yrityksissä.