Hyppää sisältöön

Kokkolaan laaditaan uusi liikenneturvallisuussuunnitelma

Kokkolan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat aloittaneet liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen Kokkolan kaupungin alueelle. Hankkeen tavoitteena on laatia liikenneturvallisuuden edistämisen suunnitelma, jossa kartoitetaan alueen riskialtteimmat paikat ja määritellään toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan liikenneturvallisuuden tilannetta ja luodaan liikenneturvallisuustyön toimenpideohjelma. Hankkeessa tarkastelun kohteena ovat niin taajama-alueet kuin maantiekohteetkin.

Kaupunkilaisten asiantuntemusta kaivataan Kokkolan liikenneturvallisuuden nykytilasta

Kokkolalaisilla itsellään on paras asiantuntemus Kokkolan nykytilan liikenneturvallisuudesta. Hankkeessa halutaan edistää vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa ja antaa jokaiselle mahdollisuus kertoa ajatuksiaan Kokkolan liikenneturvallisuudesta.

Kaupunkilaisten mielipiteitä kartoitetaan sähköisen karttakyselyn avulla. Kysely koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäinen osa on lomakeosa, jossa kartoitetaan liikenneturvallisuuden tilaa ja turvavälineiden käyttöä. Toisessa osassa kaupunkilaiset pääsevät merkitsemään suoraan kartalle liikenneturvallisuuden kannalta hankalia tai vaarallisia paikkoja sekä kehumaan hyväksi todettuja ja liikenneturvallisuuden kannalta onnistuneita ratkaisuja. Kyselyn lopussa on vielä mahdollista jättää palautetta tai terveisiä liikenneturvallisuussuunnitteluun liittyen.

Koululaisille karttakysely oman koulun lähialueen liikenneturvallisuudesta

Kaikille kaupunkilaisille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn lisäksi hankkeessa halutaan kuulla koululaisten mielipiteitä ja ajatuksia liikenneturvallisuudesta. Koululaisille on rakennettu oma karttakysely, jossa pureudutaan erityisesti oman koulun lähialueen liikenneturvallisuuteen. Kyselyihin vastaaminen onnistuu helpoiten tietokoneella, mutta myös esimerkiksi kännykällä tai tabletilla vastaaminen on mahdollista.

Kyselyt ovat avoinna 22.11.-21.12.2023.