Hyppää sisältöön

Kokkolalaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin pysyi ennallaan

Vuoden 2023 palvelutyytyväisyyskyselyssä noin kuntalaiset arvioivat Kokkolan kaupungin tuottamia palveluja. Yleinen palvelutyytyväisyys (3,5) pysyi saman kuin vuoden 2022 kyselyssä. Palvelukokonaisuuksia arvioitiin asteikolla 1 –5.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat Kokkolassa kirjastopalveluihin (4,4), esiopetukseen (4,1), perusopetukseen (alakoulut 4,0 ja yläkoulut 3,9), kansalaisopistoon (4,0), museopalveluihin (3,9) ja puistoihin (3,9).

Eniten kehitettävää kokkolalaisten mielestä oli joukkoliikenteessä (2,6) ja rakennusvalvonnassa (2,7).

Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutettiin 4. –31.12.2023 ja siihen vastasi 1451 kokkolalaista. Vastaajista 90 % asui Kokkolan postinumeroalueella, loput Kälviän (5%), Lohtajan (4%) ja Ullavan (1%) postinumeroalueella.

Kokkolan kaupunkistrategiassa kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin on yksi valtuustokauden tavoitteiden mittareista. Tavoitteena on saavuttaa valtuustokauden aikana 3,5 keskiarvo palvelutyytyväisyydessä (asteikko 1–5).