Fortsätt till innehållet

Karlebybornas nöjdhet med stadens service på samma nivå som tidigare

I servicenöjdhetsenkäten 2023 bedömde kommuninvånarna den service som Karleby stad producerar. Den allmänna nöjdheten med servicen (3,5) var på samma nivå som i enkäten år 2022. Servicehelheterna bedömdes på en skala 1–5.

I Karleby var svararna mest nöjda med bibliotekstjänsterna (4,4), förskoleundervisningen (4,1), den grundläggande utbildningen (4,0 årskurserna 1–6 och 3,9 årskurserna 7–9), medborgarinstitutet (4,0), museitjänsterna (3,9) och parkerna (3,9).

Karlebyborna ansåg att det fanns mest utvecklingsbehov när det gäller kollektivtrafiken (2,6) och byggnadstillsynen (2,7).

Enkäten om kommuninvånarnas nöjdhet med servicen genomfördes 4–31.12.2023 och 1451 Karlebybor svarade på enkäten. Av svararna bodde 90 procent i Karleby, resten i Kelviå (5 %), Lochteå (4 %) och Ullava (1 %).

I Karlebys stadsstrategi är kommuninvånarnas nöjdhet med servicen en av indikatorerna för fullmäktigeperiodens mål. Målet är att under fullmäktigeperioden nå ett medeltal på 3,5 när det gäller nöjdhet med servicen (skala 1–5).