Hyppää sisältöön
Neljä lasta käsikkäin Neristanin kadulla. Sää on kesäinen.
Kuvaaja: Elisa Karhula

Kokkolalle toistamiseen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Suomen UNICEF myöntää Kokkolalle toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -työn aloitettiin Kokkolassa vuonna 2017, ja ensimmäisen tunnustuksen kaupunki sai syksyllä 2020. Nyt myönnettävä tunnustus on voimassa neljä vuotta.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille. Suomesta mallissa mukana on tällä hetkellä 53 kuntaa, ja se tavoittaa 53 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin

”On ilo olla mukana tekemässä työtä lasten hyväksi, sillä lapsuus ja varhaisvuodet ovat tärkeitä sekä yksilön että koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Lapsiystävällinen kunta -malli ohjaa meitä tekemään mahdollisimman hyviä ratkaisuja lasten hyvinvoinnin kannalta sekä ottamaan lapset mukaan rakentamaan yhä elinvoimaisempaa kaupunkia”, sanoo Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Sanna Kauppi.

UNICEF arvioi Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman tavoitteita ja tuloksia

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut Kokkolan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia.

”Kokkolassa on tehty hyvää työtä erityisesti harrastusmahdollisuuksien varmistamiseksi kaikille lapsille sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi kaupunkiympäristötoimialan työssä. On hienoa nähdä, miten vahvasti koko kaupunki on sitoutunut lapsenoikeustyöhön. Iloitsemme siitä, että yhteistyömme Kokkolan kanssa jatkuu”, toteaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Työ lapsiystävällisyyden edistämiseksi jatkuu

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Kokkolassa valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

”Lapsiystävällisyys on saanut vielä lisää painoarvoa Kokkolan kaupunkiorganisaatiossa ensimmäisen tunnustuksen myöntämisen jälkeen. Kahden vuoden toimintakauden aikana on lapsiystävällisyys nostettu keskeiseksi osaksi kaupunkistrategiaa ja siitä on tullut kaikkien vastuualueiden yhteinen tavoite. Lapsiystävällisyyttä edistetään laajassa yhteistyössä ja työn koordinoinnista on tullut entistä systemaattisempaa”, kuvailee Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän puheenjohtaja Ronnie Djupsund.

Kiitosta kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työssä saivat muun muassa harrastustoiminnan kehittäminen ja sitoutuneisuus lapsen oikeuksien toteutumisen edistämiseen.

  • lapsen oikeudet on kirjattu isoon osaan kunnan työtä ohjaavista asiakirjoista
  • harrastustoimintaa on kehitetty yhdessä lasten kanssa ja lapsille on tarjottu monipuolisia harrastusmahdollisuuksia
  • lasten osallisuutta on vahvistettu kaupunkiympäristötoimialan työssä esimerkiksi työpajojen, kyselyjen ja kokemusasiantuntijoiden avulla
  • koko kaupunki on sitoutunut vahvasti lapsen oikeuksien toteutumisen edistämiseen

Jatkossa UNICEF kannustaa Kokkolaa erityisesti 

  • keräämään lapsilta näkemyksiä, ovatko kiusaamisen kokemukset vähentyneet sekä kehittämään edelleen kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä lasten palautteen pohjalta
  • vahvistamaan edelleen haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten osallisuutta kunnan toiminnassa
  • jatkamaan työtä, jotta lapsivaikutusten arviointi saadaan systemaattisesti käyttöön kaikilla kunnan toimialoilla.