Hyppää sisältöön

Kokkolan Energia: Kokkolan Energiaverkkojen valmistelema LNG-hanke etenee toimitussopimusten solmimisen myötä rakentamisvaiheeseen

LNG eli nesteytetty maakaasu on edullista ja vähäpäästöistä polttoainetta, jota varastoidaan, höyrystetään ja jaellaan tulevaisuudessa kaasumaisessa muodossa suurteollisuuden tarpeisiin. Olemme allekirjoittaneet 17.10.2023 sopimuksen maakaasun toimittamisesta Yara Suomi Oy:n, Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen sekä Hycamite TCD Technologies Oy:n käyttöön.

Sopimusten allekirjoittamisen myötä hanke etenee suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen, joka käytännössä varmistaa hankkeen toteutumisen. Hankinnan kokonaissuuruus on n. 5,8M€, josta terminaalin osuus on 3,5M€.

— Olemme nyt saaneet mukaan riittävän määrän asiakkaita, jotta hanke on kannattavaa toteuttaa, kertoo hankkeen valmistelusta vastaava Kokkolan Energiaverkkojen liiketoimintajohtaja Markus Kekolahti.

Sopimuskokonaisuuteen liittyy Kokkolan Energiaverkon LNG-terminaali ja siirtoliiketoiminta sekä Kokkolan Energian hankinta- ja myyntiliiketoiminta. Nesteytetty maakaasu tulee Kokkolaan länsimaisista lähteistä.

Hanke eteni syyskuussa julkisen hankinnan kilpailutusvaiheeseen LNG-terminaalin hankkimiseksi. Terminaali rakennetaan Kokkolan suurteollisuusalueelle Port Towerin pohjoispuolelle ja tavoitteena on aloittaa nesteytetyn maakaasun varastointi ja kaasunjakelu vuoden 2025 alussa. Hanketta on kehitetty yhteistyössä energiapalveluyhtiö Wega Group Oy:n kanssa, joka on toiminut hankkeessa konsulttina.Kokkolan Energiaverkot tuo maakaasuverkon kattavasti koko KIP-alueelle, joka tarkoittaa, että nyt on oikea hetki myös muille KIP-alueen yrityksille harkita liittymistä jakeluverkostoon.

—Muidenkin KIP-alueen yritysten on mahdollista vielä tässä vaiheessa liittyä jakeluverkkoon, jolloin mitoitus ja liittymä voidaan huomioida suunnittelussa. Myöhemmin tehtävät liitokset on suunniteltava erikseen ja hinnoitellaan tapauskohtaisesti, Kekolahti selventää.

Askel kohti vihreää siirtymää

Ympäristöasioiden merkitys on kasvanut ja teollisuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kestävään tuotantoon ilmastonmuutos ja päästötavoitteet huomioiden. CO2-päästöjen vähentämiseksi teollisuudessa tullaan luopumaan raskaan polttoöljyn käytöstä, jolloin tilalle tarvitaan kestävä ja kustannustehokas polttoaineratkaisu.

Maakaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta, jolloin kaasua voidaan kuljettaa ja varastoida joustavasti maalla ja merellä. LNG:tä muodostuu, kun maakaasu jäähdytetään -162 asteiseksi. Nesteytetyn kaasun tilavuus on 600 kertaa pienempi, jolloin sitä voidaan helposti varastoida ja kuljettaa. Kaasua tullaan toimittamaan Kokkolan Energiaverkkojen LNG-terminaaliin säiliöautokuljetuksin.

— Tämä on kustannustehokas tapa tuottaa energiaa suurteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Raskaan polttoöljyn korvaaminen LNG:llä pienentää CO2 päästöjä noin kolmekymmentä prosenttia. Kokkolan Energiaverkkojen infrastruktuuri mahdollistaa myös nesteytetyn biometaanin ja synteettisen metaanin varastoinnin ja jakelun, Kekolahti kertoo.

Maakaasu ei sisällä juuri lainkaan rikkiä eikä lainkaan pienhiukkasia tai raskasmetalleja. Poltettaessa maakaasusta syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä typenoksideja. Biokaasusta puhdistettu biometaani ja vedystä sekä hiilidioksidista tuotettava synteettinen metaani (E-metaani) ovat maakaasua vastaavia kaasuja, jotka ovat uusiutuvia vaihtoehtoja maakaasun rinnalle tai sen tilalla käytettäväksi. Näiden käytöllä hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 80-90 %.

Lähde: Kokkolan Energia