Hyppää sisältöön
Kuva on otettu korkealta. Etualalla näkyy rautatie ja maantie sekä kevyen liikenteen väyliä, jotka johtavat kaupungin keskustaan. Rakennusten katot näkyvät.

Kokkolan ilmastopäästöt ovat laskeneet 40,5 prosenttia vuodesta 2007

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Kokkolan yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen hyvässä laskussa. Vuodesta 2007 päästöt ovat laskeneet 40,5 prosenttia. Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 4,8 prosenttia edellisvuodesta.

Kokkolassa päästöt ovat laskeneet valtakunnallista tasoa enemmän. Kaikkien kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,1 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Vuodesta 2007 päästöt ovat kaikissa Suomen kunnissa laskeneet 35,6 prosenttia. Päästöt / asukas ovat laskeneet 43,8 prosenttia. Eniten päästöt ovat laskeneet rakennusten energiankulutuksessa (sähkö ja lämpö). Päästöjä ovat laskeneet sähkön- ja kaukolämmön tuotannon puhdistuminen ja öljylämmityksestä luopuminen. Tekemistä kuitenkin riittää erityisesti ajoneuvoliikenteen päästöjen vähentämisessä. Kokkolassa tieliikenteen päästöt kasvoivat 3,7 prosenttia vuodesta 2021.

Kokkolan kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 2007-2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke

Kokkola on liittynyt Hinku-verkostoon kesäkuussa 2022. Verkoston jäsenenä kaupunki on sitoutunut vähentämään päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin strateginen kehittämistavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kokkolan tavoitteena on rakentaa menestymisen edellytyksiä kestävästi tuleville vuosikymmenille ja tuleville sukupolville. Kaupungin ilmasto-ohjelmaa laaditaan parhaillaan.  Se tulee sisältämään kaupungin hillintätoimien suunnitelman, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on tukea kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen näkyvämmin mukaan kaupungin kestävän kehityksen työhön sekä vauhdittaa siirtymistä kiertotalouden periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin.

Ilmasto-ohjelma sisältää myös keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen. Kestävämpi tulevaisuus edellyttää laajaa yhdessä toimimista. Asukkailla ja yrityksillä on merkittävä rooli kunnan päästöjen vähentäjinä, koska rakennusten energiankulutuksesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta syntyy merkittävä osa kunnan maantieteellisen alueen päästöistä.

Kokkolan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuosina 2007-2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke
Kokkolan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuosina 2007-2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. © Syke