Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupungin ilmastosuunnitelman valmistelu on alkanut

Kokkolan kaupunki on aloittanut ilmastolain mukaisen kunnan ilmastosuunnitelman valmistelun. Suunnitelma laaditaan kaupungin omana työnä, mutta joitain selvityksiä voidaan hankkia myös ulkopuolisina palveluina. Lopullinen suunnitelma on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa maaliskuun loppuun 2025 mennessä.

Ilmastosuunnitelma sisältää kaupungin päästövähennystavoitteen ja toimet päästöjen vähentämiseksi. Suunnitelmassa voidaan käsitellä myös ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hiilinieluihin liittyviä toimia ja tavoitteita. Kaupunki seuraa suunnitelman toteutumista ja huomioi sen kaupunkistrategiassa ja toimintakertomuksessa.

”Tavoitehan Kokkolan kaupungilla jo on. Hinku-verkoston jäsenenä meidän tavoitteemme on vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta, ja kaupungin oma strateginen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Nyt meidän suurin tehtävämme onkin miettiä se, että kuinka me pääsemme asetettuihin tavoitteisiin ”, kertoo kaupungin ilmastoasiantuntija Jenni Silvola.

” Suunnittelemme toimenpiteitä pienemmissä teemoitetuissa työryhmissä. Teemoja ovat mm. maankäyttö, rakentaminen ja kestävä kaupunkiluonto, viestintä ja verkostot, kiertotalous ja kestävä kulutus, liikenne sekä ympäristökasvatus, hyvinvointi ja terveys. Energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä käsitellään kaupungin energiatyöryhmässä, joka vastaa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamisesta.”

Valmisteluun on myönnetty Ympäristöministeriön 45 000 euron avustus. Valmisteluun myönnettyä avustusta voidaan käyttää esimerkiksi tietojen keräämiseen, selvityksiin erilaisten ilmastotoimenpiteiden vaikutuksista, sidosryhmien osallistamiseen valmistelussa, hiilinielujen vahvistamiseen tähtäävien tavoitteiden ja toimenpiteiden valmisteluun sekä ilmastosuunnitelmaan liittyvään viestintään.