Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunginhallitus jatkaa kaupunkistrategian käsittelyä viikon kuluttua

Kaupunginhallitus päätyi maanantain 7.2. kokouksessaan yksimielisesti siirtämään kaupunkistrategian 2022 – 2025 käsittelyä. Strategiatekstien yksityiskohtia hiotaan vielä ensi viikon maanantaina, jonka jälkeen kokonaisuuden on tarkoitus siirtyä valtuuston käsittelyyn. Kaupunkistrategia on valtuustokauden keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava dokumentti. Se kertoo mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää ja mitkä ovat keskeisimmät teemat tällä valtuustokaudella.

Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun yhteisestä toimintaohjeestaan. Toimintaohjeen tarkoituksena on tukea laadukasta ja tuloksellista hallitustyöskentelyä sekä toimivaa vuorovaikutusta. Ohjeessa otetaan kantaa vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun, kokousmenettelyn sujuvuuteen sekä vastuullisen toimintatavan edistämiseen.

Kaavoitus

Kokouksessa käsiteltiin myös useita asemakaavan muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyi Donnerskan koulun alueen ja puiston asemakaavan ja käynnisti sekä Urheilupuiston eteläosan että Kirkonmäen urheilualueen asemakaavojen muutokset. Keliber Oy:n louhosalueiden osayleiskaavaehdotukset päätettiin asettaa nähtäville.

Kiinteistöjä myyntiin

Ykspihlajassa, osoitteessa Sahakatu 7 sijaitseva kiinteistö päätettiin asettaa myytäväksi. Kohde sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioidulla alueella, ja myös rakennuksilla on erityistä arvoa. Kaupungilla ei ole omaa toimintaa kiinteistössä. Kohteen myynti toteutetaan suljetulla huutokauppamenettelyllä. Tarjoajien on ensimmäisessä vaiheessa esitettävä kaupunginhallitukselle kirjallinen suunnitelma kiinteistön kaavanmukaisesta käyttötarkoituksesta ja korjaustoimenpiteistä. Suunnitelmien perusteella kutsutaan osallistujat suljettuun huutokauppamenettelyyn.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että myynnissä ollut Asunto Oy Ouluntie 56 osakekanta myydään korkeimman tarjouksen (1,55 miljoonaa euroa) tehneelle Länsirannikon Rakennuttajat Oy:lle.

KH:n 7.2. kokouksen esityslista / pöytäkirja