Fortsätt till innehållet

Karleby stadsstyrelse fortsätter behandlingen av stadsstrategin om en vecka

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt på sitt sammanträde måndag 7.2 att behandlingen av stadsstrategin 2022–2025 flyttas. Detaljerna i strategitexten finslipas ännu på måndag nästa vecka och efter det sänds helheten till fullmäktige för behandling. Stadsstrategin är fullmäktigeperiodens viktigaste dokument som styr utvecklingen av staden. Den beskriver i vilken riktning utvecklingen i staden ska styras och vilka teman är de viktigaste under den här fullmäktigeperioden.

Stadsstyrelsen förde en remissdebatt om sin gemensamma instruktion. Syftet med instruktionen är att stödja ett högklassigt styrelsearbete som ger resultat samt fungerande växelverkan. I instruktionen tar man ställning till växelverkan och informationsförmedling, smidigheten i mötesförfarandet och främjandet av ett ansvarsfullt tillvägagångssätt.

Planläggning

Vid sammanträdet behandlades också flera detaljplaneändringar. Stadsstyrelsen godkände detaljplanen för Donnerska skolan och parkområde samt inledde ändringen av detaljplanen för Idrottsparkens södra del och detaljplanen för Kyrkbackens idrottsområde. Stadsstyrelsen beslutade om framläggning av förslaget till delgeneralplanen för Keliber Oy:s gruvområden.

Försäljning av fastigheter

Stadsstyrelsen beslutade att fastigheten på Såggatan 7 i Yxpila ska säljas. Objektet är beläget på ett område som bedöms vara kulturhistoriskt värdefullt och även byggnaden har särskilt värde. Staden har ingen egen verksamhet i fastigheten. Försäljningen av fastigheten sker genom auktion med sluten budgivning. I det första skedet ska anbudsgivarna lägga fram till stadsstyrelsen en skriftlig plan för fastighetens användningsändamål och reparationsåtgärder enligt detaljplanen. Deltagarna bjuds in till ett slutet auktionsförfarande på basis av planerna.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att aktiestocken för Asunto Oy Ouluntie 56 säljs till Länsirannikon Rakennuttajat Oy som lämnat det högsta budet (1,55 miljoner euro).

 

KH:n 7.2. kokouksen esityslista / pöytäkirja