Hyppää sisältöön
Puheenjohtajan nuija ja asiakirjapino
Kuvaaja: Mostphotos

Kokkolan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 25.10.

Esityslistalla ovat muun muassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat. Aluevaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet aluevaltuustoon neljäksi vuodeksi. Ennakkoäänestysaika on 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022. Vaalipäivänä voi äänestää vain oman äänestysalueen äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikkoja Kokkolassa ovat kaupungintalo, kaupunginkirjasto, Lohtajan ja Ullavan kirjastot sekä Kälviän aluetoimisto. Ennakkoäänestys on mahdollista myös laitoksissa.

Jäähallin siirto pääomasijoituksena Kokkolan Urheilupuisto Oy:ön

Kaupunginhallitus päättää myös nykyisin kaupungin taseessa olevan jäähallin siirtämisestä vastikkeettomana pääomasijoituksena Kokkolan Urheilupuisto Oy:ön ja hyväksyy maan ja kiinteistön vuokraamista koskevat periaatteet.

Maa-alueen vuokrasopimus suurteollisuusalueella

Kaupunki ja Boliden Kokkola Oy ovat tekemässä vuokrasopimuksen suurteollisuusalueella Outokummun- ja Hopeakivenlahdentien risteysalueen vieressä sijaitsevan maa-alueen vuokraamisesta.  Maa-alue on kooltaan 6 ha, ja rakennusoikeutta sillä on 36 000 m2. Alue vuokrataan 25 vuodeksi. Alueelle voidaan keskittää suurteollisuutta palvelevaa toimintaa, ja sijoittuva yritys maksaa alueen vuokran Kokkolan kaupungille. Kaupunginhallitus käsittelee myös teollisuustonttien varaukset Lahdenperän teollisuusalueella ja Jokilaakson alueella sekä toimitilatontin varaamisen Ykspihlajassa.

Ykspihlajan asemakaava

Esityslistalla on myös Ykspihlajan asemakaavan hyväksyminen Satamakadun ja Leipurinkadun alueella. Alue rajautuu pohjoisessa rautatiealueeseen, idässä Tapionkujaan ja lännessä Metsäkatuun. Alueen kaavoittamisella turvataan satamakaupunkiperinteeseen ja asumiseen liittyvien rakennuksien säilyminen, sekä olemassa olevien asuinrakennusten säilyminen asuinkäytössä. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että niiden arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Peränevan tuulivoimayleiskaava

Kaupunginhallitus päättää maanantaina myös Peränevan tuulivoimayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä. Alue on osa laajempaa Kairinevan tuulivoimahankekokonaisuutta. Kokkolan hankealue pn noin 800 hehtaaria, ja se koostuu pääosin Kälviän Hirsimetsän yhteismetsän alueista. Peränevan suunnittelualueelle on alustavasti kaavailtu enintään 7 tuulivoimalaa, joiden tornin ylin korkeus olisi 200 metriä ja ylin pyyhkäisykorkeus 300 metriä.

Valtuustoaloite pieneläinten päivystysvastaanotosta

Käsiteltävänä on eläinlääkäripalvelujen lisäresursseista tehty valtuustoaloite. Aloitteessa esitetään päivystävän pieneläinlääkärin vastaanoton perustamista Kokkolaan. Pieneläinten osuus alueen päivystystoiminnassa on merkittävintä kanta-Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Ympäristöterveyslautakunta katsoo selvityksessään aloitteen olevan hyvä, ja pieneläinpäivystyksen eriyttämistä olisi harkittava eläinlääkintäpalveluja koskevan lainsäädännön uudistuksen valmistuttua.

Professuurisopimukset ja maisteriohjelmien rahoitus

Kaupunginhallitus päättää myös professuurisopimuksista ja maisteriohjelmien rahoituksesta vuosille 2022 -2024. Yliopistokeskus Chydeniuksessa toimivien Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen professorien johtamien tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuuksien tavoitteena on lisätä alueen osaamispääomaa ja kilpailukykyä sekä alueen kokonaisvaltaista veto- ja pitovoimaa.

Kokouksen esityslista