Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunki antaa lausunnon Alavetelin osakuntaliitoksesta

Kruunupyyn kunnanhallitus on pyytänyt Kokkolan kaupungin lausuntoa osakuntaliitosta koskevasta aloitteesta. Aloitteessa esitetään Kruunupyyn kuntaan kuuluvan Alavetelin liittämistä Kokkolan kaupunkiin.

Aloitteen perusteluina ovat muun muassa Alavetelin kuuluminen historiallisesti sekä asiointi- ja työssäkäyntialueen osalta Kokkolan vaikutusalueeseen. Alaveteli on ollut osa Kokkolaa aina 1860-luvulle saakka, ja itsenäinen kunta vuoteen 1968 asti. Kunnanosalla on noin 40 km maaraja Kokkolan kanssa.

Kaupunki tarkastelee osakuntaliitosta elinkeino- ja työllisyyspalvelujen, asioinnin ja opetuspalvelujen näkökulmasta

Kokkolan keskustan ja Alavetelin kirkonkylän etäisyys on noin 18 km, ja matka-aika noin 20 minuuttia. Asukkaiden arjen sujuvuus ja yritysten toimintaedellytykset eivät katso kuntarajoja, vaan työ- ja asiointiliikenne suuntautuu jo nykyisellään Alavetelistä voimakkaasti Kokkolan suuntaan.

Kokkolan strategisessa aluerakenneyleiskaavassa liikenteen kehittämiskohteena on jo vuonna 2022 esitetty kevyen liikenteen yhteys valtatie 13 vartta Kokkolasta Alaveteliin.

Tuleva työllisyysalue pystyisi osakuntaliitoksen toteutuessa palvelemaan alaveteliläisiä asiakkaita ja yrityksiä joko Kokkolan tai Kaustisen toimipisteessä.

Kokkolan kaupungilla on hyvät edellytykset tarjota myös opetuspalveluja osakuntaliitoksen toteutuessa. Ruotsinkielisen Donnerskan koulun tänä vuonna valmistuva peruskorjaus ja laajennus riittävät myös Alavetelin alueen 7.–9. -luokkalaisille ilman uusia rakennusinvestointeja.

Alavetelin alueen suomenkielisen perusopetuksen oppilaat käyvät jo nyt koulua Kokkolan kaupungin kouluissa. Toisen asteen opiskelijat voivat jatkossakin hakea vapaasti haluamiinsa lukioihin tai ammatilliseen perusopetukseen yhteishaussa.

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että esitetyn osakuntaliitoksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Hyötyjä olisivat tehokkuus, yhteiset hankkeet sekä Kokkolan osalta myös verotulojen ja valtionosuuksien kasvu. Osakuntaliitos vahvistaisi Kokkolan kaupungin ruotsinkielisen vähemmistön asemaa, ja sillä olisi merkitystä myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kaupunki toteaa lausunnossaan myös, että Kokkolan ja Kruunupyyn yhteistyö on toimivaa. Vireillä on muun muassa yhteisiä hankkeita (esim. Kruununportin alueen sekä Kokkola-Pietarsaaren lentokentän kehittäminen), joiden jatkoon osakuntaliitoksella ei olisi vaikutusta.