Hyppää sisältöön

Kuntarahoitus palkitsee Kokkolan kaupungin kunnianhimoisista ympäristötoimista

Kuntarahoitus on valinnut vuoden vihreäksi edelläkävijäksi Kokkolan kaupungin. Kisan finalisteihin kuuluivat myös Pirkkalan kunta, Oulun Sivakka, Siuntion kunta ja Y-Säätiö. Kokkolan eduksi kilpailun ratkaisi kaupungin esimerkillinen sitoutuminen kestävään investointiin.

Kuntarahoitus arvioi vuosittain suuren määrän hankkeita, joilla on mahdollisuudet täyttää vihreän rahoituksen kriteerit. Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Tänä vuonna arvioiduista hankkeista Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen työryhmä valitsi viisi kilpailemaan Vuoden vihreän edelläkävijän tittelistä.

Vuoden vihreä edelläkävijä -kisan finalistit ovat kukin edistäneet kunnianhimoisesti ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan. Ensimmäistä kertaa vihreä edelläkävijä valittiin vuonna 2019, jolloin kisan voitti Joensuun kaupunki. Kisan palkintona on 10 000 euroa, jonka voittaja voi käyttää vapaasti valitsemaansa kestävän kehityksen hankkeeseen.

Vuoden 2023 vihreänä edelläkävijänä palkittiin Kokkolan kaupunki, joka oli finaalissa mukana Piispanmäen monitoimitalohankkeella. Piispanmäen monitoimitalo valmistuu vuonna 2025 ja tulee palvelemaan yli tuhatta päiväkotilasta, koululaista ja työntekijää.

Kokkola osoitti vahvaa sitoutuneisuutta kestävän investoinnin toteutumiseen

Piispanmäen monitoimitalo teki kestävän kehityksen oppimisympäristönä syvän vaikutuksen Kuntarahoituksen asiantuntijoihin ja finalisteja arvioineeseen vihreän rahoituksen työryhmään. Perehtyneisyys energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan omavaraisuusenergiaan osoittivat Kokkolan tahtoa toimia edelläkävijänä.

Piispanmäen ympäristötavoitteiden saavuttaminen on haluttu varmistaa esimerkillisesti ottamalla hankkeen toteutus omiin käsiin. Tämä on edellyttänyt tarkkaa resursointia, osallistamista ja sitoutumista läpi organisaation.

– Vaikutuksen teki se laajuus, jolla Kokkolassa on tarkasteltu kestävää rakentamista, mutta myös tarkka ja yksityiskohtainen materiaali, jonka avulla työryhmän oli helppo arvioida hanketta. Käyttäisin voimasanaa ”omistajuus”: kaupunki on rohkeasti ottanut muutoksen teemat omiin käsiinsä ja lähtenyt mieluummin tekemään itse kuin ostamaan asioita ulkoa. Sillä on saatu Piispanmäen hankkeessa aikaan erinomaisia vaikutuksia, kehuu Kuntarahoituksen vastuullisen rahoituksen senior asiantuntija Rami Erkkilä.

– Kokkola liittyi Hinku-verkostoon kesäkuussa 2022. Heti seuraavana vuonna Kuntarahoitus valitsi meidät vuoden vihreäksi edelläkävijäksi. Olemme tästä tunnustuksesta valtavan ylpeitä. Tämä on ollut huikea menestystarina ja kertoo siitä potentiaalista, jota kaupungilla on toteuttaa kestävän kehityksen hankkeita. Se kaikkien sidosryhmien sitoutumisen palo ja halu yhdessä paitsi saavuttaa myös ylittää asetetut tavoitteet, on tehnyt tästä poikkeuksellisen kokemuksen. Tietenkin se hienolla tavalla myös haastaa ja velvoittaa meitä jatkamaan samalla tiellä, kommentoi voittoa Kokkolan kaupungin rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho.

Palkintorahoilla Kokkola osallistaa nuoria kestävään kehitykseen

Kokkolassa on myös jo alustava ajatus 10 000 euron palkintovarojen käyttökohteesta.

– Suunnitelmissamme on järjestää koululaisille kilpailu, jossa lapset pääsevät ideoimaan luontoaiheisiin, esimerkiksi kierrätykseen tai ilmastonmuutoksen hillintään, liittyviä kilpailutöitä. Kunkin ikäryhmän luovimmat ja idearikkaimmat työt palkitaan. Ympäristö on erityisesti nuorten sukupolvien onnellisuudelle keskeinen kysymys. Siksi myös Kokkolassa uskomme lasten ja nuorten panokseen ja haluamme heidät mukaan vihreän tulevaisuuden ideointiin, Isoaho kuvailee.

Kuntarahoituksen työryhmä näki jokaisen finaaliin yltäneen organisaation toiminnassa ja näiden kärkihankkeissa esimerkillisiä piirteitä. Piispanmäen lisäksi kaksi muutakin finalistia olivat monitoimitalohankkeita: Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen ytimessä oli tilojen monikäyttöisyys, Pirkkalan kunnan Pirkkala-kampuksessa puolestaan tilojen energiapihiys.

Monitoimitalojen lisäksi vihreän edelläkävijän tittelistä kisasi kaksi asuinkohdetta. Kaukovainion kaupunginosaan rakennettu Oulun Sivakan kerrostalo erottui hydridilämmitysratkaisullaan. Y-Säätiön vielä suunnitteilla oleva Elonkirjotalo puolestaan tutkii, kuinka kohteen alle jäävän maaperän elonkirjo voitaisiin säilyttää mahdollisimman laajana.

Kuntarahoitus kiittää kaikkia vuoden 2023 finalisteja esimerkillisestä ilmasto- ja ympäristötyöstä sekä tavoitteiden ottamista osaksi arkea.

Näillä perusteilla Piispanmäen koulu ja päiväkoti valittiin voittajaksi

  • Kokkolassa on poikkeuksellinen omistajuus kestävän kehityksen hankkeiden läpiviennissä ja omaa osaamista kehitetään aktiivisesti.
  • Kokkolassa on onnistuttu esimerkillisellä tavalla murtamaan organisaatiosiiloja sekä luomaan uusia toimintatapoja.
  • Hanke toteutuu poikkeuksellisen kattavien kestävyystavoitteiden mukaisesti, jotka samalla heijastavat Kuntarahoituksen vihreän viitekehyksen peräänkuuluttamia vihreän rahoituksen parhaita käytäntöjä.
  • Erinomainen ympäristösuorituskyky toteutuu energiatehokkaiden ratkaisujen, mutta myös materiaalien ja sertifioitujen toimintatapojen myötä eri rakentamisvaiheissa.
  • Kohteen ympäristön monipuolinen huomiointi ja hyväksikäyttö osana opetusta ja käyttäjäkokemusta.
  • Kohteen merkittävä koko ja sen myötä vaikutukset rakentamisen aikana ja käyttövaiheessa.
  • Rakennuksen asema ympäristössään eri sidosryhmiä yhteen keräävänä kohteena, joka osaltaan mm. pienentää lähipäästöjä ja vähentää asiointiliikkumisen tarvetta.
  • Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset heijastevaikutukset mm. eri harraste- ja aktiviteettiryhmiin, mahdollistaa laajat puitteet kolmannen sektorin toiminnalle.