Fortsätt till innehållet

Kuntarahoitus belönar Karleby stad för ambitiösa miljöåtgärder

Kuntarahoitus har valt Karleby stad till årets gröna föregångare. Bland finalisterna fanns Pirkkala, Oulun Sivakka, Sjundeå kommun och Y-Säätiö. Det som avgjorde tävlingen till Karlebys fördel var stadens exemplariska sätt att förbinda sig till hållbar investering.

Kuntarahoitus bedömer årligen ett stort antal projekt som kan fylla kriterierna för grön finansiering. Grön finansiering kan sökas för investeringsprojekt där det skapas tydliga och mätbara gynnsamma inverkningar på klimatet och miljön. Bland de projekt som bedömdes i år valde Kuntarahoitus arbetsgrupp för grön finansiering fem som fick tävla om titeln som Årets gröna föregångare

Finalisterna i tävlingen Årets gröna föregångare har alla på ett ambitiöst sätt främjat sina klimat- och miljömål. Den första gröna föregångaren valdes 2019, då var vinnaren Joensuu stad. Tävlingens pris är 10 000 euro som vinnaren kan använda till ett fritt valbart projekt inom hållbar utveckling.

Karleby stad belönades som grön föregångare 2023. Staden deltog i finalen med projektet för Biskopsbackens allaktivitetshus som blir färdigt 2025 och kommer att tjäna sammanlagt över tusen daghemsbarn, skolelever och anställda.

Karleby visade att staden har förbundit sig till hållbar investering

Biskopsbackens allaktivitetshus, som är en lärmiljö för hållbar utveckling, gjorde ett starkt intryck på Kuntarahoitus experter och arbetsgruppen som bedömde finalisterna för grön finansiering. Kunskaperna om energieffektivitet, förnybar energi och självförsörjning visade att Karleby har en önskan att vara föregångare.

Man har strävat efter att nå Biskopsbackens miljömål genom att på ett föredömligt sätt ta genomförandet av projektet i egna händer. Detta har krävt noggrann resursföring, delaktiggörande och förbindelse i hela organisationen.

– Det var imponerande att se den omfattning med vilken man i Karleby har granskat hållbart byggande. Likaså det precisa och detaljerade materialet som gjorde det lätt för arbetsgruppen att bedöma projektet.

Jag skulle använda uttrycket ”ägarskap”: staden har djärvt tagit förändringens teman i egna händer och hellre gjort själv än köpt utifrån. På så sätt har man fått till stånd utmärkta inverkningar i Biskopsbackens projekt, berömmer Rami Erkkilä, Kuntarahoitus senior expert inom ansvarsfull finansiering.

– Karleby gick med i Hinku-nätverket i juni 2022. Redan följande år valde Kuntarahoitus oss till grön föregångare. Vi är mycket stolta över denna utmärkelse. Detta har varit en enorm framgångssaga och visar på den potential som staden har när det gäller genomförande av projekt inom hållbar utveckling. Alla intressentgruppers starka vilja att förbinda sig och viljan att inte bara nå, utan dessutom överskrida de uppställda målen, har gjort detta till en exceptionell erfarenhet. Naturligtvis utmanar och förpliktar den oss också att fortsätta på samma linje, kommenterar Karleby stads byggnadschef Veli-Matti Isoaho segern.

Med prispengarna gör Karleby stad unga delaktiga i hållbar utveckling

I Karleby har man redan en preliminär idé för vad prispotten på 10 000 euro ska användas till.

– Vi har planer på att ordna en tävling för skolelever där de får komma med idéer till tävlingsalster som anknyter till naturteman, till exempel återvinning eller motverkande av klimatförändringen. De mest kreativa och idérika arbetena belönas. Miljön är en särskilt viktig faktor för de unga generationernas välbefinnande. Därför tror vi i Karleby på barnens och de ungas insats och vi vill ha med dem i arbetet för en grön framtid, beskriver Isoaho.

Kuntarahoitus arbetsgrupp såg utmärkta drag i verksamheten och spetsprojekten i alla de organisationer som kom vidare till finalen. Utöver Biskopsbacken fanns två andra allaktivitetshus bland finalisterna: i Sjundeås bildnings- och välfärdscampus kretsade arbetet kring lokalernas mångsidighet, i Pirkkala kommuns Pirkkala-campus var det viktigaste att lokalen var energisnål.

Vid sidan om allaktivitetshusen var två bostadsprojekt med och tävlade om titeln som grön föregångare. Flervåningshuset Oulun Sivakka i stadsdelen Kaukovainio i Uleåborg profilerade sig tack vare sitt hybriduppvärmningssystem. Y-Säätiös Elonkirjotalo, som ännu är i planeringsskedet, undersöker hur mångfalden på marknivå kunde bibehållas under objektet så långt som möjligt.

Kuntarahoitus tackar alla 2023 års finalister för exemplariskt arbete för klimatet och miljön samt för att de har tagit målsättningarna till en del av vardagen.

Motiveringarna till valet av Biskopsbackens allaktivitetshus till vinnare:

  • Karleby har ett exceptionellt ägarskap när det gäller att genomföra projekt inom hållbar utveckling och den egna expertisen utvecklas aktivt.
  •  I Karleby har man på ett föredömligt sätt lyckats bryta siloeffekten i organisationen och skapa nya arbetssätt.
  • Projektet genomförs i enlighet med exceptionellt täckande hållbarhetsmålsättningar som samtidigt reflekterar den bästa praxis som Kuntarahoitus gröna referensram efterlyser.
  • Den utmärkta miljöprestandan verkställs genom energieffektiva lösningar men också via material och certifierade verksamhetssätt i olika byggfaser.
  • Objektets miljö beaktas på ett mångsidigt sätt och utnyttjas som en del av undervisningen och användarupplevelsen.
  • Objektets betydande storlek och därmed verkningarna under byggandet och användningen.
  • Byggnadens position i miljön som ett objekt som samlar olika intressentgrupper, vilket i sin tur bl.a. minskar närutsläpp och behovet av ärendetrafik.
  • Sociala och samhälleliga återspeglingar på bland annat hobby- och aktivitetsgrupper möjliggör omfattande ramar för verksamhet inom tredje sektorn.