Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunki panostaa kilpailuun kansainvälisestä työvoimasta

Kokkola panostaa alueen elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vuoden vaihteessa käynnistyneen Talent Coastline Employment (TCE) -hankkeen myötä. Hankkeessa palvelukokonaisuuksia kehitetään erityisesti kansainvälisten osaajien ja heitä rekrytoivien työnantajien näkökulmista.

Vaasan kaupungin vetämä alueellinen TCE-hanke on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

  • Elä meillä!
  • Työskentele meillä!
  • Apua meiltä!

Kokkolassa toteutetaan hankkeessa kehitettävät palvelut digitaaliseen muotoon, Vaasassa puolestaan palvelut tuotetaan konkreettisena palvelupisteenä. Muita osatoteuttajia hankkeessa ovat Yrkesakademin, Vamia ja Vaasan yliopiston kielikeskus Linguinno. Osatoteuttajat tuottavat hankkeessa esimerkiksi materiaaleja kieli- ja kulttuurikoulutuksiin oppilaitoksille ja yrityksille.

Kokkolassa kansainvälisten muuttajien näkökulmaa palveluiden nykytilaan ja tarpeisiin selvitetään Centrian kansainvälisten opiskelijoiden avulla. Yrityksille ja alueen hr-henkilöstölle taas järjestetään työpajoja ja tietopaketteja kansainvälisestä rekrytoinnista.

TCE-hanke ennakoi ratkaisuja muuttoliikkeen ja ikärakenteen muutoksista aiheutuvaan osaajapulaan Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kokkola haluaa panostaa työperäisten muuttajien ja alueen korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden pysyvämpään asettumiseen alueelle.

”Mikä saa tuntemaan itsensä tervetulleeksi uuteen kaupunkiin? Tarvitaanko apua byrokratiaviidakossa vai harrastusmahdollisuuksien löytämisessä? Miten voimme kaupungin puolelta tukea yrityksiä myös kansainvälisten osaajien palkkaamisessa? Muun muassa näihin kysymyksiin haemme vastauksia”, toteaa TCE-hankkeessa Kokkolassa työskentelevä Satu Vihtari. Hän painottaa myös vastavuoroisuutta ja yhteisön kasvamista monimuotoisuuteen.

”Jos haluamme jatkossakin pärjätä kiristyvässä kilpailussa ammattitaitoisesta työvoimasta, meidän täytyy aidosti olla vastaanottavainen kaupunki, jonne niin kansainvälisten muuttajien kuin paluumuuttajienkin on hyvä tulla ja asettua. Ei ole kyse siitä, että kukaan tulisi viemään työpaikkoja vaan elinvoimaisesta, monimuotoisesta ja kilpailukykyisestä yrityselämästä hyötyvät kaikki kaupunkilaiset.”

TCE-hanke edistää osaltaan Kokkolan kaupunkistrategian veto- ja pitovoimaisuus -päämäärän toteutumista ja toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin elinkeinot ja kaupunkikehitys -vastuualueen kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta, ja se toteutetaan osana Kokka kohti Suomea –koordinaatiohanketta. Pohjanmaan ELY-keskuksen Talent Coastline –verkostoyhteistyö luo hyvän pohjan hankkeelle. Hanke kestää vuoden 2022 huhtikuun loppuun.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta