Fortsätt till innehållet

Karleby stad satsar på konkurrens om internationell arbetskraft

Karleby satsar på regionens livskraft och konkurrenskraft med hjälp av projektet Talent Coastline Employment (TCE) som startade i årsskiftet. Inom projektet utvecklas servicehelheter särskilt med tanke på internationella experter och arbetsgivarna som rekryterar dem.

Det regionala TCE-projektet som Vasa stad ansvarar för består av tre helheter:

  • Lev med oss!
  • Arbeta hos oss!
  • Hjälp av oss!

I Karleby genomförs de tjänster som utvecklas inom projektet i digital form och i Vasa produceras tjänsterna vid konkreta serviceställen. Andra delgenomförare i projektet är Yrkesakademin, Vamia och Vasa universitets språkcentrum Linginno. Delgenomförarna producerar bl.a. material för språk- och kulturutbildningar för läroanstalter och företag.

I Karleby utreds de internationella inflyttarnas åsikter om servicens nuläge och behov med hjälp av internationella studerande vid Centria. För företag och HR-personal i regionen ordnas workshoppar och informationsmaterial om internationell rekrytering.

TCE-projektet förutser lösningar för bristen på kompetent arbetskraft till följd av förändringar i flyttningsrörelsen och åldersstrukturen i Mellersta Österbotten och Österbotten. Karleby vill satsa på att arbetskraftsinvandrare och internationella studerande vid högskolorna i regionen ska etablera sig mer permanent i regionen.

”Vad får dem att känna sig välkomna i en ny stad? Behövs hjälp i byråkratidjungeln eller att hitta en hobby? Hur kan staden stödja företagen att anställa internationella experter? Det är bl.a. dessa frågor vi vill ha svar på, konstaterar Satu Vihtari som jobbar med TCE-projektet i Karleby. Hon betonar också ömsesidigt samarbete och att gemenskapen växer genom mångfald.

”Om vi även i fortsättningen vill klara oss i den allt hårdare konkurrensen om kompetent arbetskraft måste vi vara en genuint välkomnande stad. En stad dit såväl internationella inflyttare som återflyttare vill flytta till och där de vill bosätta sig. Det handlar inte om att någon kommer in och tar arbetsplatserna utan att alla stadsbor drar nytta av ett livskraftigt, mångsidigt och konkurrenskraftigt företagsliv.”

TCE-projektet främjar för sin del uppnåendet av målet dragningskraft och kvarhållningskraft i Karlebys stadsstrategi och samarbetar tätt med stadens ansvarsområde näringsliv och stadsutveckling. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden via NTM-centralen i Mellersta Finland och det genomförs som en del av koordineringsprojektet Med sikte på Finland. Nätverkssamarbetet Talent Coastline vid NTM-centralen i Österbotten skapar en god grund för projektet. Projektet pågår till utgången av april 2022.

Läs mer (projektets hemsidan)