Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunki tukee Centrian akkualan koulutuksen käynnistämistä

Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla on käynnistymässä useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Centria-ammattikorkeakoulu käynnistää akkualan koulutusohjelman syksyllä 2022. Muuntokoulutus on suunnattu henkilöille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai muu edellytykset täyttävä tausta kyseiseen koulutukseen.

“Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen tulevista investoinneista ja yhteistyöstä akkuteollisuuden saralla syntyy selkeitä tarpeita lisätä akkualan koulutusta myös Kokkolan seudulla. Osaavan työvoiman tarpeen näkökulmasta katsottuna sijaitsemme erittäin lähellä toisiamme, ja panostamalla alan koulutukseen osoitamme vahvan uskomme akkuteollisuuden tulevaisuuteen”, toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Centria-ammattikorkeakoulun hallitus teki päätöksen akkuihin liittyvän insinöörien muuntokoulutusohjelman käynnistämisestä huhtikuussa lopulla 2021. Muuntokoulutus käynnistyy Kokkolassa syksyllä 2022, ja aloituspaikkoja on 25 kpl. Koulutus on tutkinto-opiskelijoille ilmainen.

Muuntokoulutus rakentuu Centrian vahvan koulutusosaamisen sekä vuosien aikana määrätietoisesti kasvaneen monipuolisen akkualan tutkimus- ja kehitysosaamisen pohjalle. Koulutustarjontaa tukee myös akku- ja kaivosalaan liittyvät Centrian kehittämis- ja tutkimusympäristöt.

Kokkolan kaupunginhallitus päätti maanantaina 10.5. kokouksessaan tukea Centria-ammattikorkeakoulun akkualaan liittyvän koulutuksen käynnistämistä. Muuntokoulutuksen sisällön suunnittelussa korostetaan alueen koulutusorganisaatioiden ja yritysten välistä tiivistä yhteistyötä. Muuntokoulutusohjelma tulee tarjoamaan opiskelijoille akkualaan kohdennetun, laajan ja koko akkuarvoketjua käsittelevän tutkintoon johtavan koulutuspaketin.

 

Lisätietoja:

Jonne Sandberg
kehitysjohtaja
Kokkolan kaupunki
jonne.sandberg@kokkola.fi
044-780 9093

Jennie Elfving
johtaja (opetus)
Centria-ammattikorkeakoulu
jennie.elfving@centria.fi
040-090 3929

Kari Ristimäki
toimitusjohtaja, rehtori
Centria-ammattikorkeakoulu
kari.ristimaki@centria.fi
044-725 0310