Fortsätt till innehållet

Karleby stad stöder ny utbildning inom batteribranschen vid Centria

I Mellersta Österbotten och närliggande områden startar flera projekt inom batteri- och gruvindustrin. Behovet av arbetskraft är stort inom området. Hösten 2022 inleds ett utbildningsprogram inom batteribranschen på Centria yrkeshögskola. Den examensinriktade fortbildningen riktas till personer som redan har en lägre högskoleexamen, en examen på institutnivå eller en annan bakgrund som uppfyller förutsättningarna för utbildningen i fråga.

“De kommande investeringarna och samarbetet inom batteriindustrin i Mellersta Österbotten och Österbotten skapar ett tydligt behov av att öka utbildningen inom batteribranschen också i Karlebyregionen. Med tanke på behovet av kunnig arbetskraft ligger vi väldigt nära varandra, och genom att satsa på en utbildning inom området visar vi vår starka tro på batteriindustrins framtid”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

I slutet av april 2021 fattade styrelsen vid Centria yrkeshögskola ett beslut om att starta en examensinriktad fortbildning. Fortbildningen inleds i Karleby hösten 2022 och det finns 25 studieplatser. Utbildningen är gratis för examensstuderande.

Den examensinriktade fortbildningen bygger på Centrias starka utbildningskunnande och den forsknings- och utvecklingskunskap inom batteribranschen som utökats målmedvetet under flera år. Utbildningsutbudet stöds även av utvecklings- och forskningsmiljöerna inom batteri- och gruvområdet vid Centria.

Vid sitt möte den 10 maj fattade Karleby stadsstyrelse ett beslut om att stöda inledandet av utbildningen inom batteriområdet vid Centria yrkeshögskola. Vid planeringen av fortbildningens innehåll betonas ett intensivt samarbete mellan regionens utbildningsorganisationer och företag. Fortbildningsprogrammet kommer att erbjuda studenterna ett brett examensinriktat utbildningspaket som behandlar hela batterivärdekedjan.

 

Mer information:

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
jonne.sandberg@kokkola.fi
044-780 9093

Jennie Elfving
direktör (undervisning)
Centria yrkeshögskola
jennie.elfving@centria.fi
040-090 3929

Kari Ristimäki
verkställande direktör, rektor
Centria yrkeshögskola
kari.ristimaki@centria.fi
044-725 0310