Hyppää sisältöön

Kokkolan kouluissa panostetaan kulttuurikasvatukseen

Taitojen polku on suomenkielisen perusopetuksen oma kulttuurikasvatussuunnitelma.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä.

Taitojen polku täydentää perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja sen tarkoituksena on tarjota jokaiselle peruskouluikäiselle mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan ja kokea eri taidemuotoja sekä löytää ”oma juttunsa” kulttuurialalta.

Jokaiselle vuosiluokalle on suunniteltu oma työpaja omalla teemalla. Kulttuuri- ja taidealan yhteistyökumppanit ovat mukana toiminnassa ja toiminta ja materiaalit on suunniteltu yhdessä opettajien ja kulttuurituottajien kanssa.

Suunnittelussa on huomioitu perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Niistä keskustellaan myös oppilaiden kanssa, kun luokka asettaa tavoitteita oppimiskokonaisuudelle.

Pääpaino Taitojen polussa on oppilaiden osallisuudessa ja aktiivisuudessa. Oppilaat osallistuvat niin työpajan suunnitteluun, toteutukseen kuin arviointiinkin.

Taitojen polkua koordinoi Kokkolan kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelut.

Lisätietoa Taitojen polusta löytyy osoitteista www.taitojenpolku.fi ja www.kokkola.fi/taitojenpolku.