Fortsätt till innehållet

Skolorna i Karleby satsar på kulturfostran

Kulturlärostig är den svenskspråkiga grundläggande utbildningens egen kulturläroplan.

Kulturläroplanen är en plan för hur kultur-, konst- och kulturfostran genomförs i kommunen som en del av undervisningen. Den har utarbetats och förverkligas i samarbete mellan skolorna och aktörerna inom kultur- och konstbranschen.

Kulturlärostigen kompletterar läroplanen för den grundläggande utbildningen. Dess syfte är att erbjuda alla grundskoleelever en möjlighet att delta i kulturverksamhet, uppleva olika konstformer och hitta sin ”egen grej” inom kulturområdet.

För varje årskurs har planerats en egen workshop med eget tema. Årskursens egna samarbetspartner är med i verksamheten och verksamheten och materialen har planerats tillsammans med lärare och kulturproducenter. I planeringen har man tagit i beaktande läroplanens mål för mångsidig kompetens. Dessa behandlas även med eleverna då mål sätts upp.

Tyngdpunkten ligger på elevernas delaktighet och aktivitet. Eleverna deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten.

Kulturlärostigen koordineras av Karleby stads bildnings- och kulturtjänster.

Mera info om Karleby stads Kulturlärostig finns på adressen Kulturlärostig – Kokkola.