Hyppää sisältöön

Kokkolan monikulttuurisuusneuvoston kokoonpanoa täydennetään

Kokkola täydentää kaupungin monikulttuurisuusneuvoston kokoonpanoa. Monikulttuurisuusneuvosto on kaupunginhallituksen nimeämä toimielin. Sen tehtävänä on parantaa muista kulttuureista Kokkolaan saapuneiden asukkaiden hyvinvointia

  • edistämällä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä
  • kannustamalla maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
  • tuomalla kaupungin hallinnossa esiin toimintatapoja ja keinoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista

Neuvostoon kuuluu kahdeksan maahanmuuttajien edustajaa, kuusi kaupungin vastuualueiden edustajaa sekä yksi kaupunginhallituksen edustaja. Neuvosto nimetään kaksivuotiskaudeksi.

Maahanmuuttajien yhdistyksiä ja muita yhteisöjä pyydetään esittämään ehdokkaansa kaupungin monikulttuurisuusneuvostoon 29.10.2021 mennessä sähköpostitse jussi.jarvenpaa@kokkola.fi