Fortsätt till innehållet

Sammansättningen av rådet för kulturell mångfald kompletteras i Karleby

Karleby kompletterar sammansättningen av rådet för kulturell mångfald. Rådet för kulturell mångfald är ett organ som utses av stadsstyrelsen. Dess uppgift är att förbättra välfärden bland dem som kommit till Karleby från andra kulturer

  • genom att främja samförståndet mellan kulturer
  • genom att uppmuntra invandrare till samhällelig påverkan
  • genom att i stadens förvaltning ta upp verksamhetssätt och metoder med hjälp av vilka invandrarnas integration i det finländska samhället underlättas

Rådet består av åtta representanter för invandrare, sex representanter för stadens ansvarsområden samt en representant för stadsstyrelsen. Rådet väljs för en tvåårsperiod.

Invandrarföreningar och andra sammanslutningar ombes ge förslag på kandidater till stadens råd för kulturell mångfald senast 29.10.2021 via e-post jussi.jarvenpaa@kokkola.fi