Hyppää sisältöön

Kokkolan rantoja valmistellaan laidunnukseen

Kokkolan kaupunki kunnostaa ELY-keskuksen rahoittamassa Helmi-hankkeessa Torsön, Halkokarin ja Morsiussaaren eteläpään saaren rantaniittyjä. Nyt alueille ollaan rakentamassa laitumia. Rakennustyöt on aloitettu Torsön rantaniityllä. Lampaita laitumille saadaan ensi kesänä.

Kokkolassa maankohoamisrantojen matalat rantaniityt ja avoimet hiekkarannat ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena. Nyt rantaniittyjä ollaan kunnostamassa.

Morsiussaaren, Torsön ja Halkokarin alueilla tehtiin talvella raivauksia ja poistettiin ruokokasveja. Työt jatkuvat laidunaitausten rakentamisella. Syksyllä on luvassa rantojen niittoa ja ensi kesänä lampaat muuttavat laitumille.

Lampaat pitävät laiduntamalla rantakasvillisuuden matalana. Rantojen kunnostus parantaa lintujen, selkärangattomien ja merenrantakasvien elinolosuhteita. Alueilla on ennestään taantumassa olevia rantaniittyjen kasveja. Laiduntamalla ja pysäyttämällä umpeenkasvu mahdollistetaan näiden kasvien runsastuminen. Samalla alueen maisemalliset ja virkistykselliset arvot kasvavat, kun maisema avautuu.

Hoitotoimenpiteet ovat linjassa Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. Halkokarin rantaniityt ja Morsiussaaren eteläpään saari ovat kansallisen kaupunkipuiston alueella. Suunnitelman tavoitteina ovat rantaraitin kehittäminen ja rantojen avaaminen huomioiden samalla rantametsien arvon turvaamisen. Suunnitelman asukaskyselyssä toivottiin rantojen avaamista sekä eläinten tuomista alueelle. Helmi-hankkeella vastaamme molempiin toiveisiin. Torsön osalta hoitotoimenpiteet auttavat alueen luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä esiin tulleen ulkoilureitistön kehittämisessä. Helmi-hanke on osa Kokkolan kaupungin ilmasto-ohjelman toimenpiteitä.