Hyppää sisältöön

Kokkolan Urheilupuisto Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Timo Sivula

Kokkolan Urheilupuisto Oy – Karleby Idrottspark Ab:n hallitus on valinnut maanantain 3.5. kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi Timo Sivulan. Sivula on kokkolalainen teknillisen korkeakoulun diplomi-insinööri, joka on toiminut useiden yritysten johtotehtävissä sekä projektin-johto- ja hallintatehtävissä.

Kokkolan Urheilu- ja tapahtumapuisto on kaupungin uusin suurhanke, jolla on paljon näkyvyyttä ja merkitystä kaupungin houkuttelevuudelle ja elinvoimaiselle kasvulle. Kokkolan Urheilupuisto Oy vastaa hankkeen toteutuksesta. Toimitusjohtajan ensimmäinen tehtävä on luoda rakentamishankkeelle projektisuunnitelma ja -aikataulu. Niissä tarkentuvat urheilupuiston palvelukokonaisuudet ja -mallit ja muut sisältökysymykset. Työ alkaa tänä keväänä.

Sivulalla on vahvaa näyttöä uusien projektien tuloksekkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä uusien yrityskokonaisuuksien luomisesta. Hän on myös kokenut verkostoituja, joka on ollut perustamassa useita alliansseja sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hänellä on lisäksi kokemusta tapahtumajärjestäjänä sekä urheiluvalmentajana.

Hakuprosessissa on alusta lähtien käytetty yhteistyökumppanina MPS Career Oy:n rekrytointipalveluita ja psykologikonsulttia. Tehtävän hakuaika päättyi 21.3.2021. Tehtävään tuli yhteensä 17 hakemusta, joiden joukosta haastatteluun valittiin 8 hakijaa. Hakemusten ja alkuhaastattelujen perusteella kolme hakijaa eteni laajaan soveltuvuusarviointiin, testeihin ja loppuhaastatteluihin.

MPS:n psykologikonsultti Daniel Särsin mukaan hakijoiden testauksessa ja arvioinnissa painottuvat johtamisosaaminen erityisesti laajan hankkeen kokonaisvaltaisessa johtamisessa. ”Muita keskeisiä arviointikriteereitä olivat kyky hahmottaa ja analysoida kokonaiskuvaa, yhteistyötaidot laajassa sidosryhmäyhteistyössä, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä jämäkkä päätöksenteko- ja neuvottelukyky”, kertoo Särs.

Urheilupuisto Oy:n osalta ohjausryhmänä toimii Kokkolan kaupunginhallitus. Ohjausryhmä on ollut prosessin aikana laatimassa yhtiön perustamisasiakirjoja (yhtiöjärjestys, toimiala) sekä käsitellyt toimitusjohtajan hakukriteereitä ja saanut useita tilannekatsauksia prosessin etenemisestä.