Fortsätt till innehållet

Timo Sivula har valts till verkställande direktör för Karleby Idrottspark Ab

Kokkolan Urheilupuisto Oy – Karleby Idrottspark Ab:s styrelse har på sitt möte måndagen den 3 maj valt Timo Sivula till verkställande direktör för bolaget. Karlebybon Sivula är diplomingenjör från tekniska högskolan och han har utfört ledningsuppgifter samt projektlednings- och -hanteringsuppgifter i flera företag.

Karleby idrottspark/evenemangspark är stadens senaste storprojekt som ger stor synlighet och har stor betydelse för stadens attraktionskraft och livskraftiga tillväxt. Projektet genomförs av Karleby Idrottspark Ab. Verkställande direktörens första uppgift är att utarbeta en projektplan och en projekttidtabell för byggprojektet. I dessa preciseras idrottsparkens servicehelheter och -modeller samt andra innehållsfrågor. Arbetet inleds i vår.

Sivula har gett ett övertygande prov på resultatrik planering och resultatrikt genomförande av nya projekt samt på utarbetande av nya företagshelheter. Han är också en erfaren nätverkare som har varit med och grundat flera allianser både i Finland och internationellt. Han har dessutom erfarenhet av rollen som evenemangsarrangör och idrottstränare.

Samarbetspartner under hela ansökningsprocessen har varit MPS Career Oy:s rekryteringstjänster och psykologkonsult. Ansökningstiden till uppgiften upphörde den 21 mars 2021. Sammanlagt 17 ansökningar lämnades in och av dessa valdes åtta sökande till intervju. Utifrån ansökningarna och de inledande intervjuerna gick tre sökande vidare till en omfattande lämplighetsbedömning, test och slutintervjuer.

När sökandena testades och utvärderades var kompetens att leda ett stort projekt på ett helhetsbetonat sätt ett särskilt viktigt kriterium enligt MPS psykologkonsult Daniel Särs. ”Andra viktiga bedömningskriterier var förmåga att uppfatta och analysera helhetsbilden, samarbetsfärdigheter i ett omfattande samarbete med intressenter, kommunikations- och interaktionsfärdigheter samt förmåga att fatta beslut och förhandla på ett beslutsamt sätt”, berättar Särs.

Styrgrupp för Karleby Idrottspark Ab är Karleby stadsstyrelse. Styrgruppen har under processen utarbetat bolagets stiftelsehandlingar (bolagsordning, bransch), behandlat ansökningskriterierna för verkställande direktören och fått flera lägesöversikter över hur processen framskrider.