Hyppää sisältöön

KokkolaWorks jatkuu toukokuussa

Kokkolalaisten julkisyhteisöjen ja yritysten yhteinen vetovoimakampanja KokkolaWorks jatkuu toukokuussa. Vuoden 2023 kampanja ”Hyvä työ & hyvä elämä” tavoitti huomattavan määrän kohderyhmää ja kasvatti sekä yhteisen kampanjasivun että työnantajien omien rekrytointikanavien vierailuja ja hakijamääriä.

Vuoden 2024 kampanjan tavoitteena on vahvistaa entisestään tietoutta elämisen ja työskentelyn mahdollisuuksista Kokkolassa. Kampanja pystytään edellisvuoden kokemusten perusteella kohdentamaan entistä tarkemmin ja aktiivisemmin. Uuden kampanjan konseptin ideoinnissa ja toteutuksessa on vahvasti mukana kokkolalaislähtöinen näyttelijä Nicklas Pohjola.

”Oot ihan vaan oma ittes!”

Kampanjan sisältö pohjautuu lyhytelokuvalliseen sketsisarjaan, jossa Nicken hahmojen kautta tutustutaan niin Kokkolaan, kaupungin elämänmenoon, työpaikkoja tarjoaviin yrityksiin sekä yksittäisiin tehtäviinkin.

Nicklas Pohjola on paitsi aito kokkolalainen, myös alansa nouseva tähti, jonka taiteellinen työ tuo huomioarvoa KokkolaWorks-kampanjalle. Hulluttelu, hahmot ja huumori toimivat kiinnostuksen herättäjänä ja virtuaalisena sisäänheittäjänä KokkolaWorks.fi-sivustolle:

”Tuu töihin Kokkolaan, täällä pärjää kun oot ihan vaan oma ittes. Työpaikkoja voit kattella osoitteessa kokkolaworks.fi”​

Mediapanostukset muuttomyönteisiin työikäisiin

Kahdeksanosaisen videosarjan sisältöä varioidaan eri medioissa. Jaksot julkaistaan täyspitkinä KokkolaWorks.fi-sivustolla. Lisäksi hahmot ja kampanjan tunnistettava ilme näkyvät ja kuuluvat sosiaalisen median kanavilla, elokuvateattereissa, ulkomainonnassa sekä radiossa.  Toukokuun 8. päivänä käynnistyvä kampanja jakautuu kahteen kampanjalähtöön, joiden kokonaiskesto on yhteensä 12 viikkoa.

Kampanjan kohderyhmänä ovat 20-55 -vuotiaat työikäiset, ja maantieteellisesti kampanja painottuu Länsi- ja Etelä-Suomen alueelle, etenkin pääradan varteen. Kohderyhmä kattaa noin 28% väestöstä. Kampanjan kokonaisbudjetti on 316 000 euroa, josta media ostojen osuus on 160 000 euroa .

Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite, koulutusorganisaatiot Centria, Kpedu ja Yliopistokeskus Chydenius sekä 13 KIP:in alueella toimivaa yritystä toteuttavat yhteistyössä koko vuoden kestävän KokkolaWorks-vetovoimakampanjan. Yhteistyön tavoitteena on edistää kaikkien toimijoiden ja toimialojen työvoiman saatavuutta.

Kokkolan seudulla lähitulevaisuudessa toteutuvien mittavien investointien myötä alueen työvoiman tarve tulee entisestään kasvamaan. Yritysten kasvu ja elinkeinorakenteen muutos vaativat toteutuakseen osaavaa työvoimaa niin asiantuntija-, tuotanto- kuin sotealan tehtäviin.

KokkolaWorks -kampanjakonsepti yhdistää luontevalla tavalla hyvän työn ja hyvän elämän Kokkolassa. ”Oot ihan vaan oma ittes” on lupaus, joka kertoo, että Kokkolaan on helppo tulla, asettua ja viihtyä. Kampanjan aikana kerrotaan avoimien työpaikkojen ohella Kokkolan seudusta laajemminkin: asumisen vaihtoehdoista, harrastusmahdollisuuksista, kulttuuri- ja urheilutarjonnasta jne.

KokkolaWorks.fi-sivulle