Fortsätt till innehållet

KokkolaWorks fortsätter i maj

Den gemensamma kampanjen för de offentliga sektorerna och företagen i Karleby, KokkolaWorks, fortsätter i maj. Syftet med samarbetet är att öka regionens dragningskraft. Kampanjen ”Bra jobb och gott liv” som genomfördes 2023 nådde ut till en stor skara som hör till målgruppen och ökade antalet besökare på och sökande via den gemensamma kampanjsidan och arbetsgivarnas egna rekryteringskanaler.

Målet med kampanjen för 2024 är att ytterligare stärka människors kännedom om möjligheterna att bo och arbeta i Karleby. Med den erfarenhet som fjolårets kampanj gav kan årets kampanj inriktas mer exakt och aktivare till målgruppen. Skådespelaren Nicklas Pohjola som har sina rötter i Karleby har varit mycket involverad i skapandet av idéer till kampanjkonceptet och i dess genomförande.

”Var dig själv!”

Kampanjen baserar sig på en samling kortfilmssketcher där vi via Nickes karaktärer får bekanta oss med Karleby, livet i staden, företagen som erbjuder anställning och även enskilda arbetsuppgifter.

Nicklas Pohjola är förutom en tvättäkta Karlebybo också en stigande stjärna inom sin bransch, och hans konstnärliga arbete ger värdefull uppmärksamhet till kampanjen KokkolaWorks. Hans påhitt, karaktärer och humor väcker intresse och fungerar som en virtuell inkastare till KokkolaWorks-sidan:

”Kom och jobba i Karleby. Här klarar du dig bra om du är dig själv. Lediga arbetsplatser hittar du på adressen kokkolaworks.fi.”

Mediesatsning på arbetsföra personer som är positivt inställda på att flytta

Innehållet i videoserien i åtta delar varierar i olika medier. Avsnitten publiceras i deras fulla länd på kampanjsidan KokkolaWorks.fi. Dessutom kommer karaktärerna och kampanjens identifierbara utseende att synas och höras i kanaler på sociala medier, biografer, utomhusreklamer samt radio. Kampanjen som startar den 8 maj är uppdelad i två delar och pågår i sammanlagt 12 veckor.

Kampanjen riktar sig till arbetsföra personer i åldern 20–55 år och geografiskt sett ligger fokus på västra och södra Finland, särskilt områden som ligger längs stambanan. Målgruppen omfattar ca 28 procent av befolkningen. Kampanjens totala budget är 316 000 euro, varav mediernas andel är 160 000 euro.

Karleby stad, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, regionens utbildningsorganisationer Centria, Kpedu och universitetscentret Chydenius samt 13 företag inom KIP-området samarbetar inom ramen för kampanjen KokkolaWorks som pågår hela året. Syftet med samarbetet är att öka dragningskraften och främja aktörernas och branschernas tillgång till arbetskraft.

I Karlebyregionen kommer efterfrågan på arbetskraft att öka ytterligare inom den nära framtiden i och med att stora investeringar förverkligas i regionen. Företagen växer och deras näringsstruktur ändras, vilket ökar behovet av kunnig arbetskraft när det gäller expertuppgifter, uppgifter inom produktion och uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.

KokkolaWorks-kampanjkonceptet förenar bra jobb och gott liv i Karleby på ett naturligt sätt. ”Var dig själv” är ett löfte om att det är lätt att komma till Karleby samt att bo och trivas här. Under kampanjen förmedlas information om lediga arbetsplatser och om Karlebyregionen i stort: alternativ som gäller boende, hobbymöjligheter, kultur- och idrottsutbud etc.

KokkolaWorks.fi-sivulle