Hyppää sisältöön
kädet hammasrattaat ja hehkulamppi

Kolmelle hankkeelle rahoitusta Kokkolan ekosysteemisopimuksesta – pölyt kuriin, vedyn arvoketju kartalle ja tutkimusinnovaatioympäristö suunnitteille

Kokkolan kaupunki jakaa vuosina 2021 – 2027 yhteistyössä valtion kanssa kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta ekosysteemisopimuksen mukaisiin hankkeisiin.  Sopimusyhteistyöllä kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan alueellisia osaamiskärkiä ja lisätään tki-toiminnan vaikuttavuutta. Valtio solmi ekosysteemisopimuksen yhteensä 16 kaupunkiseudun kanssa. Rahoitusta voivat hakea Kokkolan alueella toimivat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat.

Kolme vuoden 2023 lopulla rahoitushakemuksensa jättänyttä hanketta on saanut ekosysteemisopimuksen johtoryhmältä myönteisen päätöksen. Hakijoina ovat Oulun ja Jyväskylän yliopistot (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) ryhmähankkeella KIP Competence Center -tutkimusinnovaatioympäristön esiselvityshanke, Centria-ammattikorkeakoulu Oy hankkeella Kokkolan alueen vedyn arvoketjun yhteistyömalli -esiselvitys ja Jyväskylän yliopisto (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) hankkeella DustSense – Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella.

”Myönteisenä kohti rahoituspäätöstä etenevät hankkeet toteuttavat hyvin Kokkolan ja valtion välistä ekosysteemisopimusta. Sopimuksen painopistealueita ovat akkukemia sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut”, toteaa strategiapäällikkö Piia Isosaari.

KIP Competence Center -hankkeen tavoitteena on luoda Kokkolan alueelle uutta osaamista ja vahvistaa olemassa olevaa tutkimuksen innovaatioympäristöä ja siten lisätä tutkijakoulutettujen osaajien määrää vahvistamaan alueen yritystoimintaa. Tavoitteena on luoda yrityksille ja yliopistolle yhteinen tutkimuksen innovaatioympäristö, joka edistää uusien spin off -yritysten syntyä, vahvistaa nykyistä t&k -toimintaa yritys – yliopisto -rajapinnassa sekä edistää alueen houkuttelevuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Kokkolan alueen vedyn arvoketjun yhteistyömallin selvittämiseksi toteutetaan esiselvitys, jotta saadaan kokonaisvaltainen kartoitus useista Kokkolan suurteollisuusalueelle suunnitteilla ja toteutusvaiheessa olevista vedyn valmistukseen ja jalostamiseen liittyvistä hankkeista. Vedyn arvoketjussa on paljon sivuvirroiksi kutsuttuja toimintoja, joiden hyödyntäminen parantaa suunniteltujen laitosten kokonaistehokkuutta ja samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

DustSense – hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT -teknologioihin perustuvaa älykästä monitorointia ratkaisemaan teollisten toimijoiden pölyämiseen liittyvä haasteita. Älykkäät monitorointiratkaisut mahdollistavat monitoroinnin useista pisteistä laajaltakin alueelta samanaikaisesti ja jatkuvatoimisesti ja tarvittaessa myös mobiilisti.

Hankkeet käynnistyvät aikaisintaan maaliskuun alussa, kun päärahoittajana toimiva Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt rahoituspäätöksensä.

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan.

Lisätietoja: