Fortsätt till innehållet
kädet hammasrattaat ja hehkulamppi

Finansiering för tre projekt från Karlebys ekosystemavtal– bukt med dammet, värdekedjan för väte sätts på kartan och innovationsmiljön för forskning planeras

I samarbete med staten delar Karleby stad ut finansiering för hållbar stadsutveckling till projekt som omfattas av ekosystemavtalet. Ekosystemavtalssamarbetet bidrar till att utveckla ekosystemet för innovationsverksamheten, d.v.s. täta samarbetsnätverk, stärka den regionala spetskompetensen och öka FUI-verksamhetens verkningsfullhet. Staten ingick i ekosystemavtal med 16 stadsregioner. Finansiering kan sökas av forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer som är verksamma i Karlebyregionen.

Tre projekt som lämnat in en ansökan om finansiering i slutet av 2023 fick ett positivt besked av ledningsgruppen för ekosystemavtalet. De sökande var Uleåborgs universitet och Jyväskylä universitet (Karleby universitetscenter Chydenius) med grupprojektet KIP Competence Center – en förstudie till innovationsmiljön för forskning, Yrkeshögskolan Centria med projektet förstudie till samarbetsmodellen för värdekedjan för väte i Karlebyregionen och Jyväskylän yliopisto (Karleby universitetscenter Chydenius) med projektet DustSense – smart dammövervakning inom industriområdet.

”De projekt som är på väg mot ett positivt beslut om finansiering överensstämmer väl med ekosystemavtalet som ingåtts mellan Karleby och staten. Avtalets insatsområden är batterikemi, cirkulär ekonomi och intelligenta lösningar till stöd för industrin”, berättar strategichef Piia Isosaari.

Målet med projektet KIP Competence Center är att skapa ny kompetens i Karlebyregionen och stärka den befintliga innovationsmiljön för forskning och därigenom öka antalet experter med forskarutbildning för att stärka företagandet i regionen. Målet är att skapa en gemensam innovationsmiljö för forskning för företagen och universitet som främjar uppkomsten av nya spinoff-företag, stärker den befintliga FoU-verksamheten i kontaktytan mellan företag och universitet samt främjar regionens attraktivitet, konkurrenskraft och sysselsättning.

För att utreda samarbetsmodeller för värdekedjan för väte i Karlebyregionen genomförs en förstudie för att få en övergripande kartläggning av det flertalet projekt som anknyter till produktion och förädling av väte och som planeras och håller på att genomföras inom Karleby storindustriområde. Värdekedjan för väte omfattar många funktioner som kallas sidoströmmar, vars utnyttjande förbättrar de planerade anläggningarnas totala effektivitet samtidigt som det skapas nya affärsmöjligheter.

I projektet DustSense utvecklas smart övervakning som bygger på sensornät och IoT-teknologi i syfte att lösa industriella aktörers utmaningar med damm. De smarta övervakningslösningarna möjliggör samtidig och kontinuerlig övervakning av att flera platser inom ett stort område och som vid behov kan genomföras med mobila enheter.

Projekten inleds tidigast i början av mars när huvudfinansiären Mellersta Österbottens förbund har fattat beslut om finansieringen.

Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder för att Finland före 2030 ska bli världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö. Ekosystemavtalen mellan staten och städerna är också en viktig del av den nya partnerskapsmodellen för den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, vars syfte är att stärka FUI-samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt samlas forskningen och de nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster där olika aktörer kompletterar varandra.

Mer information: