Hyppää sisältöön

Koulujen kevätjuhlajärjestelyt

Kokkolan sivistyskeskus on päivittänyt huhtikuun alussa annettua ohjeistusta, joka koskee koulujen kevätjuhlien järjestämistä. Kouluilla on mahdollisuus kutsua kevätjuhliin kouluasteen päättävien oppilaiden huoltajat (esiopetus, 6. ja 9. luokka), mikäli juhla voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Koska koulujen tilat ovat eri kokoisia, kukin koulu tekee päätöksen omalta osaltaan ja tiedottaa käytännöstä huoltajille.

Kouluissa kevätjuhlavalmisteluja tehdään jo hyvissä ajoin ennen juhlan toteutumista. Koulut ovat suunnitelleet kevätjuhlansa aikaisemmin annetun ohjeistusten ja omien käytäntöjensä pohjalta, eikä sivistyskeskus edellytä kouluja tässä tilanteessa muuttamaan suunnitelmiaan.

THL:n ja OKM:n 1.3.2022 antama yhteinen valtakunnallinen suositus perusopetuksen järjestäjille on edelleen voimassa ja sitä tulee noudattaa. Isoja yleisötilaisuuksia järjestettäessä tulee huomioida väljyys- ja hygieniasuositukset.