Fortsätt till innehållet

Skolornas vårfestarrangemang

Karleby bildningscentral har uppdaterat anvisningen som utfärdats i början av april om ordnandet av vårfester i skolorna. Skolorna har möjlighet att bjuda in vårdnadshavare till elever som avslutar ett skolstadium (förskolan, årskurs 6 och 9) till vårfesten om festen kan ordnas på ett hälsosäkert sätt. Eftersom skolorna har olika stora lokaler ska varje skola fatta ett eget beslut i frågan och informerar vårdnadshavarna om praxisen.

Förberedelserna inför vårfesten inledes i skolorna i god tid innan festen. Skolorna har planerat vårfesten utifrån tidigare anvisningar och sin egen praxis, och i denna situation förutsätter bildningscentralen inte att skolorna ändrar sina planer.

UKM:s och THL:s gemensamma nationella rekommendation till anordnare av grundläggande utbildning (1.3.2022) gäller fortfarande och ska iakttas. När stora offentliga tillställningar ordnas ska man beakta rekommendationerna om avstånd och hygien.