Hyppää sisältöön

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma 2024–2027

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä on tehty Kokkolassa vuodesta 2017. Suomen UNICEF myönsi Kokkolalle toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen toukokuussa 2023. Tunnustus on voimassa neljä vuotta.

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti kunta kartoittaa nykytilanteen aina ennen uuden toimintasuunnitelman laatimista. Kartoituksen pohjalta valitaan toimintasuunnitelman tavoitteet, joista yksi on lasten ja nuorten valitsema. Kaupunginhallitus hyväksyy toimintasuunnitelman omalta osaltaan ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Toimintasuunnitelman 2024-2027 tavoitteet:

  1. Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
  2. Kunta varmistaa, että myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuus toteutuu, ja arvioi sitä.
  3. Lasten/nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja harrastustoiminnan kehittäminen (lasten ja nuorten valitsema tavoite).
  4. Lasten ja nuorten parissa työskentelevät (mm. varhaiskasvattajat, opettajat ja nuorisopalvelujen työntekijät) saavat täydennyskoulutusta lapsen oikeuksista.
  5. Lasten kasvuympäristö tukee lapsen oikeutta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa.
  6. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.
  7. Kunta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään systemaattisesti ja varautuu muuttuvaan ilmastoon sekä huomioi lapset ilmastotyössään.