Hyppää sisältöön

Liikuntatilat pidetään auki, käyttäjiä kannustetaan vastuulliseen toimintaan

Kokkolan kaupungin laajennettu johtoryhmä arvioi perjantain 12.3. kokouksessaan sisäliikuntatilojen terveysturvallista käyttöä koronaepidemian aikana. Jotta harrastustilat voidaan pitää auki, vaaditaan kaikilta harrastajilta ja taustajoukoilta ohjeiden entistä tarkempaa noudattamista. Viime aikoina on ollut nähtävissä ohjeista lipsumista. Kaupunki pitää tärkeänä erityisesti lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien turvaamista myös epidemian jatkuessa.

 

Kaupunki vetoaa voimakkaasti kaikkiin liikunta- ja harrastetilojen käyttäjiin ohjeiden noudattamisessa:

  • Seurat ja järjestöt vastaavat koronaturvallisuuden noudattamisesta omassa toiminnassaan. Yli 20-vuotiaiden harrasteryhmien osalta tulee noudattaa Soiten jo syksyllä 2020 antamaa ohjeistusta (Kaikenlainen sisätiloissa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta keskeytetään. Suositus koskee myös sisätiloissa järjestettävää ryhmämuotoista kilpaurheilutoimintaa sekä joukkueiden ja harjoitusryhmien toimintaa, mikäli sille ei ole erityisiä perusteita). Seurat peruvat tarpeettomat vuorot ja tilavaraukset sähköpostitse (liikuntavaraukset@kokkola.fi).
  • Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana. Seuroja pyydetään varmistamaan, että kaikki ryhmät noudattavat ohjeita. Kaupunki toivoo, että myös vapaamuotoiset höntsä- ja harrasteporukat noudattavat ohjeita toiminnassaan.
  • Lasten ja nuorten toiminnassa valmentajien tulee käyttää kasvomaskia, harjoituksissa huolehditaan turvaväleistä ja riittävän pienien ryhmäkokojen noudattamisesta. Myös yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskia käytettäväksi liikuntatiloissa ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen/harjoittelun. Puku- ja pesutilat tulee rajoittaa vain välttämättömään käyttöön. Kaikkea turhaa oleskelua tiloissa tulee välttää: vuorolle saavutaan ja poistutaan ajallaan ja alkulämmittelyt ja loppuverryttelyt tehdään joko ulkona tai omalla varatulla vuorolla.
  • Vanhemmat ja lasten huoltajat eivät jää seuraamaan harjoituksia. Lapsia harrastuksiin tuotaessa / haettaessa käytetään aina kasvomaskia.
  • Kaikissa tiloissa noudatetaan tilakohtaisia ohjeita mm. pukeutumistilojen käytöstä ja käyttäjät kiinnittävät erityistä huomiota terveysturvallisuuteen.

 

Ylioppilaskirjoitusten järjestelyt Kokkolassa

Kokkolan kaupunki muistuttaa kevään ylioppilaskokeeseen osallistuvia opiskelijoita siitä, että kokeeseen osallistutaan vain terveenä. Mikäli kokelaalla on oireita tai tieto mahdollisesta altistumisesta, hänen tulee olla yhteydessä Soiteen ja oman oppilaitoksen rehtoriin. Kaupunki on jo aiemmin kannustanut opiskelijoita omaehtoiseen karanteeniin ennen ylioppilaskirjoituksia ja niiden aikana.