Fortsätt till innehållet

Idrottslokalerna hålls öppna, användarna uppmanas till ansvarsfullt beteende

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp bedömde på sitt sammanträde fredagen den 12 mars möjligheten att använda inomhusidrottsplatser på ett hälsosäkert sätt under coronaepidemin. För att idrottsplatserna ska kunna hållas öppna krävs det att alla utövare och deras stödpersoner följer anvisningarna ännu noggrannare än hittills. Under sista tiden har det visat sig att anvisningarna inte längre följs så noggrant. Staden anser att det är särskilt viktigt att barns och ungas idrotts- och hobbyverksamhet kan tryggas också under epidemin.

 

Staden vädjar starkt till alla som använder idrotts- och hobbylokaler att följa anvisningarna:

  • Föreningarna och organisationerna svarar för att coronasäkerhetsanvisningarna följs i deras verksamhet. När det gäller hobbygrupper för personer över 20 år ska Soites anvisningar från hösten 2020 följas (All hobbyverksamhet i grupper inomhus avbryts. Rekommendationen gäller också tävlingsidrott i grupper som ordnas inomhus samt verksamhet i lag och i träningsgrupper ifall det inte finns särskilda grunder för verksamheten). Föreningarna ska avboka onödiga turer och lokalreservationer per e-post (liikuntavaraukset@kokkola.fi).
  • I mån av möjlighet ska hobbyerna flyttas ut eller verksamheten ordnas på distans. Föreningarna ombes säkerställa att alla grupperna följer anvisningarna. Staden hoppas att anvisningarna följs också under fritt ordnade turer och i fria hobbygruppers verksamhet. Det rekommenderas att också personer över 12 år använder munskydd i idrottslokaler före och efter idrottsprestationen/träningen. Användningen av omklädnings- och duschrummen ska begränsas till enbart nödvändigt bruk. All onödig vistelse i lokalerna ska undvikas: man anländer punktligt till sin tur och avlägsnar sig snabbt och uppvärmningen sker antingen utomhus eller under den egna reserverade turen.
  • I verksamheten för barn och unga ska tränarna använda munskydd. Under träningarna ska man sörja för att hålla säkerhetsavstånd och se till att grupperna är tillräckligt små.
  • Föräldrar och vårdnadshavare följer inte med träningarna. De som för barn till hobbyer eller hämtar dem därifrån ska alltid använda munskydd.
  • I alla lokaler följs för lokalen specifika anvisningar om bl.a. användningen av omklädningsrum och användarna ska fästa särskild uppmärksamhet vid hälsosäkerheten.

Arrangemang kring studentskrivningarna i Karleby

Karleby stad påminner de studerande som deltar i vårens studentskrivningar om att man ska vara frisk för att kunna delta i provet. Om studeranden har symtom eller känner till en eventuell exponering ska hen kontakta Soite och den egna skolans rektor. Staden har redan tidigare uppmanat studerande till karantän på eget initiativ före studentskrivningarna och under studentskrivningarnas lopp.