Hyppää sisältöön

Lucina Hagman –palkinto 2022

Kokkolan kaupunki jakaa torstaina 1.9. vuoden 2022 Lucina Hagman –palkinnon. Palkinnolla halutaan huomioida kälviäläislähtöisen opettaja ja kansanedustaja Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkaminen.

Palkinto myönnetään koulutuksen tasa-arvon, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamisen hyväksi tehdystä pedagogisesta työstä. Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on määrätietoisen ja pitkäaikaisen työn tai uuden innovaation avulla edistänyt näitä tavoitteita.

Vuonna 2022 Lucina Hagman –palkinnon saa kokkolalaisen Isokylän koulun uskonnon opettaja ja oppilaskunnan ohjaava opettaja Jonna Ollikainen, joka on aktiivisesti edistänyt oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä koulussa.  Palkinnonsaaja on omalla toiminnallaan edistänyt nuorten osallisuutta suunnittelussa ja toteutuksessa, kun Länsipuiston koulu muutti Isokylään ja uusi yhtenäiskoulu muodostui. Hän on myös yhdessä tiimin kanssa ideoinut koko koulua koskevan projektin, jonka tavoitteena on edistää yhdessä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta Isokylän yhtenäiskoulussa.

Lucina Hagman –palkinnon myöntää palkintoraati, joka sai yhteensä 15 esitystä palkinnonsaajaksi. Raadin puheenjohtajana on toiminut Marjaana Leivo, ja siihen kuuluvat Ronnie Djupsund, Sirkku Lähdesmäki, Leena Raitala ja Sanna Kauppi

Palkintoraati on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että palkinnonsaaja on edistänyt myös oman toimenkuvan ulkopuolisia asioita. Palkinnonsaaja on edistänyt palkintosäännön mukaisia teemoja usealla eri tasolla. Jonna Ollikainen on palkintoraadin näkemyksen mukaan edistänyt näitä teemoja sekä yksilötasolla, yhteisötasolla että rakenteellisella tasolla.