Fortsätt till innehållet

Lucina Hagman-priset 2022

Karleby stad delar ut Lucina Hagman-priset 2022 torsdagen den 1 september. Med priset vill Karleby föra vidare arvet efter Kelviåbördiga läraren och riksdagsledamoten Lucina Hagmans pedagogiska filosofi.

Priset beviljas för pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning. Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat dessa mål.

År 2022 tilldelas Lucina Hagman-priset Jonna Ollikainen som är religionslärare och elevkårens handledande lärare vid Isokylän koulu. Hon har aktivt främjat elevernas möjligheter att delta och påverka i skolan. Pristagaren har genom sin egen verksamhet främjat de ungas delaktighet i planeringen och förverkligandet när Länsipuiston koulu flyttade till Storby och den nya enhetsskolan uppstod. Hon har också varit del av ett team som kommit med en idé till ett projekt som omfattar hela skolan och vars syfte är att tillsammans främja demokrati- och människorättsfostran i Isokylän yhtenäiskoulu.

Lucina Hagman-priset beviljas av en jury som fick totalt 15 förslag till mottagare av priset. Juryn bestod av Marjaana Leivo, som var ordförande, samt Ronnie Djupsund, Sirkku Lähdesmäki, Leena Raitala och Sanna Kauppi.

Juryn har fäst särskild uppmärksamhet vid att mottagaren av priset har främjat ärenden som inte ingår i den egna uppgiftsbeskrivningen. Jonna Ollikainen har på många olika plan främjat teman som överensstämmer med regelverket för priset. Juryn anser att Ollikainen har främjat dessa teman på såväl individ-, samfunds- som strukturell nivå.