Hyppää sisältöön

Lucina Hagman –palkinto 2023 Anne Eteläaholle

Kokkolan kaupunki jakoi maanantaina 9.10. vuoden 2023 Lucina Hagman –palkinnon. Palkinnolla halutaan huomioida kälviäläislähtöisen opettaja ja kansanedustaja Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkamista.

Palkinto myönnetään koulutuksen tasa-arvon, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamisen hyväksi tehdystä pedagogisesta työstä. Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on määrätietoisen ja pitkäaikaisen työn tai uuden innovaation avulla edistänyt näitä tavoitteita.

Vuonna 2023 Lucina Hagman –palkinnon saa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho. Palkinnonsaaja on pitkän työuransa aikana työskennellyt koulutuksen tasa-arvon puolesta erilaisissa opiskeluhyvinvointia tukevissa tehtävissä. Hän on edistänyt työllään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vähemmistöjen yhdenvertaisuutta huomioimalla laajasti eri kohderyhmiä työssään, sekä vaikuttanut koulutuksen ja kasvatuksen toimintamallien uudistamiseen Keski-Pohjanmaalla hanketoiminnan kautta.

Lucina Hagmanin juhlavuoden kunniaksi myönnetään lisäksi kunniamaininta, jonka saa Lucina Hagmanin koulun aineenopettaja Pirjo Tuunala. Kunniamaininnan saaja on työssään lisännyt oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, kasvattanut oppilaita huolehtimaan toisistaan ja ymmärtämään erilaisuutta. Hän on myös tukenut nuorison vapaa-ajantoimintaa ja ollut aina valmis yhteisiin talkoisiin oppilaiden ja kouluyhteisön hyväksi.

Lucina Hagman -palkinnon myöntää palkintoraati, joka sai yhteensä 14 esitystä palkinnonsaajaksi. Raadin puheenjohtajana on toiminut Marjaana Leivo, ja siihen kuuluvat Ronnie Djupsund, Sanna Kauppi, Sirkku Lähdesmäki ja Leena Raitala.