Fortsätt till innehållet

Lucina Hagman-priset 2023 går till Anne Eteläaho

Karleby stad delade ut Lucina Hagman-priset 2023 måndagen den 9 oktober. Med priset vill Karleby föra vidare arvet efter Kelviåbördiga läraren och riksdagsledamoten Lucina Hagmans pedagogiska filosofi.

Priset beviljas för pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning. Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat dessa mål.

År 2023 tilldelas Lucina Hagman-priset Anne Eteläaho, koordinator för studerandevården vid Mellersta Österbottens utbildningskoncern (Kpedu). Pristagaren har under sin långa karriär arbetat med olika uppgifter som stödjer studievälfärden för att främja utbildningsmässig jämlikhet. Hon har främjat jämställdheten mellan könen och minoriteternas likabehandling genom att i stor utsträckning beakta olika målgrupper i sitt arbete samt påverkat förnyandet av verksamhetsmodellerna för utbildning och fostran i Mellersta Österbotten genom projektverksamhet.

Med anledning av Lucina Hagmans jubileumsår beviljas också ett hedersomnämnda som tilldelas Pirjo Tuunala, ämneslärare vid Lucina Hagmanin koulu. Mottagaren av hedersomnämnandet har i sitt arbete ökat samhörigheten bland eleverna, fostrat eleverna att ta hand om varandra och förstå olikheter. Hon har också stött ungas fritidsaktiviteter och alltid ställt upp på gemensamma talkon till förmån för eleverna och skolgemenskapen.

Lucina Hagman-priset beviljas av en jury som fick totalt 14 förslag till mottagare av priset. Juryn bestod av Marjaana Leivo, som var ordförande, samt Ronnie Djupsund, Sanna Kauppi, Sirkku Lähdesmäki och Leena Raitala.