Hyppää sisältöön

Luontoliikunta- ja retkeilyreittikyselyn tulokset

Kaupunki käynnisti loppukesästä hankkeen, jossa on selvitetty luontoliikunta- ja retkeilyreittikohteiden kuntoa ja kunnostustarpeita. Inventointihanke kestää vuoden loppuun asti, ja hankkeessa käydään läpi muun muassa luontopolut ja retkeilyreitit, kodat, laavut, autio- ja varausmajat, melonnan rantautumispaikat sekä lintutornit.

Syys-lokakuussa toteutetussa kyselyssä kartoitimme Kokkolan asukkaiden ja reittien käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä. Tarkoituksena oli selvittää käyttäjien toiveita ja ajatuksia reittien kehittämisestä ja pyrkiä saamaan tietoa suosituimmista kohteista. Kyselyyn vastasi yhteensä 322 vastaajaa, joista suurin osa asuu  kanta-Kokkolan alueella. Esille nousseet kehittämistarpeet pyritään huomioimaan luontoliikuntasuunnitelmassa, joka valmistuu alkuvuodesta. ​

”Kyselyn tuloksista saatiin paljon tärkeää informaatiota ja tämän pohjalta on hyvä lähteä miettimään aikataulutusta tulevien vuosien kunnostuksille,” toteaa hanketyöntekijä Mirkka Näveri.

Kysyimme muun muassa sitä, mikä saa kokkolalaiset lähtemään luonnon helmaan, mitkä ovat heille tärkeitä paikkoja, mitä kohteita voisi parantaa ja millä tavalla, ja tulisiko Kokkolaan perustaa uusia ulkoilureittejä. Tärkeimmistä alueista esiin nousivat muun muassa Laajalahti, Perhonjokivarsi sekä Harrinniemi. Kunnostusta toivottiin erityisesti Elban luontopolun pitkospuille sekä Perhonjoen ulkoilureitille ja sen varrella sijaitseville taukopaikoille. Uusien retkeilykohteiden perustamisen sijaan esille nousi myös toive jo olemassa olevien reittien paremmasta ylläpidosta, ja ylipäänsä toivottiin parempaa tiedotusta eri reiteistä ja kohteista.