Hyppää sisältöön

Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvitys kokoaa yhteen tiedot Kokkolan retkeilykohteista sekä niiden kunnostustarpeista

Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä kartoitettiin Kokkolan retkeilyreitit ja taukopaikkarakenteet. Samalla toteutettiin kuntalaisille kysely luontoliikuntapaikoista ja retkeilyreiteistä. Kartoitusten ja kyselyn perusteella on aikataulutettu reittien ja taukopaikkarakenteiden kunnostusta tuleville vuosille. Selvityksen lisäksi jokaisesta kohteesta on tehty kaupungin työntekijöiden käyttöön päivittyvä kohdekortti, johon reitillä tarvittavat kunnostustyöt ja siellä tehdyt toimenpiteet voidaan merkitä reaaliaikaisesti.

”Valitsimme samalla kuusi kohdetta Kokkolan Helmikohteiksi. Helmikohteissa on erityisesti panostettu saavutettavuuteen ja esteettömyyteen, lapsiystävällisyyteen, palveluihin sekä ympärivuotisuuteen. Helmikohteissa kiteytyy Kokkolan luontoliikuntakohteiden monipuolisuus ja ainutlaatuisuus”, toteaa hanketyöntekijä Mirkka Näveri.

Kokkolan helmikohteet on valikoitu niiden edustavuuden sekä suosion perusteella. Helmikohteita ovat Rummelö-Harrbådan retkeilyreitti, Trullevinniemi, Tankar luontopolkuineen, Öjan saaristopolku ja Ohtakari-Vattajan alueen reitistöt. Helmikohteisiin tullaan kiinnittämään lähivuosina erityisesti huomiota. Samalla pidetään huoli myös muista kohteista ja niiden ylläpidosta sekä kunnostuksesta.

Reittien kunnostustöihin luetaan taukopaikkarakenteiden ja polkujen kunnostus, reittien merkintä maastoon sekä opasteet ja saavutettavuus. Saavutettavuuteen linkittyy verkkosivujen päivittäminen ja ajantasaisen sekä kattavan tiedon helppo saatavuus. Verkkosivujen ohella on tarkoitus päivittää fyysinen opaskartta ja esite reiteistä.

”Reittien kunnostus aloitetaan aina suunnitelulla, jonka aikana tulemme osallistamaan kuntalaisia ja reittien käyttäjiä. Tavoitteena on pitää reitit toimivina ja käyttäjäkuntaa palvelevina kokonaisuuksina”,  kertoo hankekoordinaattori Rosanna Telaranta.

Kokkolan retkeilyreittien kunnostustyöt ovat jo nyt hyvällä alulla, sillä viime vuonna on aloitettu työt niin Trullevin kuin Laajalahdenkin osalta. Tänä vuonna aloitetaan suunnittelu Rummelö-Harrbådanin reitin osalta.

Luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvitys