Hyppää sisältöön

Mäntykankaan alueen korttelikokous

Mäntykankaan alueen kaavoittaminen on mukana vuoden 2023 kaavoituksen työohjelmassa. Tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuudet, nykyisen rakennuskannan suojelullinen tarkastelu sekä mahdollinen pihapiirien täydennysrakentamisen ohjaaminen huomioiden, että alue lukeutuu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY). Ennen varsinaisen kaavatyön käynnistämistä on tärkeää, että tutkitaan alueen historiaa, rakennusten ja ympäristön kulttuurihistoriallisia arvoja ja suojelutaso.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Mäntykankaan alue lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaisiin RKY-alueisiin ja Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tähtikohteisiin. Kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 105 oli valtuustoaloite ”Mäntykankaalle suojeleva asemakaava” alueen säilymisen turvaamiseksi sekä rakennuskannan ja katuverkoston suojelemiseksi.

Kokkolan kaupunkisuunnittelu on antanut arkkitehtiopiskelija Henna Karille tehtäväksi laatia diplomityön, jossa laaditaan selvitys alueen historiasta, inventointi alueen rakennuskannasta ja ympäristön arvoista sekä suunnitelma tulevien suunnitteluvaiheiden pohjamateriaaliksi.

Aiheesta järjestetään tapaaminen alueen asukkaille keskiviikkona 14.6.2023 klo 17–19 kaupungintalolla Kokkola-salissa (saapuminen torin puolelta). Tapaamiseen voi osallistua myös Teams-ohjelman välityksellä. Pyydämme teitä ilmoittamaan 13.6 menneessä osoitteeseen: saija.polkki@kokkola.fi, mikäli osallistutte etäyhteyden kautta, niin lähetämme teille osallistumislinkin.

Tapaamisessa vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg kertoo alueen kaavoituksesta ja diplomityöntekijä Henna Kari diplomityöstään. Aikataulussa on varattuna hyvin aikaa asukkaiden kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Tervetuloa!