Hyppää sisältöön

Minna Väisänen Kokkolan Veden johtoon

Kokkolan kaupunginhallitus päätti 21.2.2022 yksimielisesti valita diplomi-insinööri Minna Väisäsen vesilaitosjohtajan virkaan. Väisänen on työskennellyt Kokkolan kaupunkiorganisaatiossa vuodesta 2004, viimeisimmät vuodet lupapäällikkönä. Uudessa tehtävässään liikelaitos Kokkolan Veden vesilaitosjohtajana Väisänen aloittaa kevään aikana.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Morsiussaaren tonttien hinnoittelua koskevat valituslupahakemukset

Vuonna 2019 valtuustossa tehty päätös Morsiussaaren asemakaava-alueen hinnoittelu- ja luovutusperiaatteista on käsitelty Vaasan hallinto-oikeudessa 2021. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikilta osin valtuuston päätöksestä tehdyt valitukset perusteettomina. Hallinto-oikeuden päätöksestä oli valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osa valittajista perui valituslupahakemuksensa korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja muilta osin korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemukset. Kaupunginhallitus merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Työsuojelun toimintaohjelma 2022 – 2025 palautettiin uuteen valmisteluun.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen KIPin itäisellä alueella päätettiin käynnistää esityksen mukaisesti. Myös muut päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista / pöytäkirja 21.2.